Kształtowanie krajobrazu


Przyjazne środowisku projektowanie inwestycji uwzględnia również ochronę krajobrazu, którą realizuje poprzez:

 

 • Zintegrowanie drogi z krajobrazem poprzez odpowiednie ukształtowanie trasy, dobór materiałów oraz zastosowanie zieleni,
 • Tworzenie ciekawych osi widokowych, akcentów w krajobrazie oraz dbałość o zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu,
 • Unikanie zniszczenia ważnych elementów krajobrazu (np. cennych drzewostanów),
 • Takie prowadzenie trasy, aby droga nie rozcinała lub rozcinała w minimalnym stopniu ekosystemy i wspólnoty ludzkie oraz miała minimalny wpływ na formy terenu i wymagała jak najmniejszych robót ziemnych;
 • Integrowanie drogi z istniejącym ukształtowaniem terenu przez dostosowanie jej niwelety oraz pochyleń skarp do topografii otaczającego terenu
 • Unikanie dysharmonii i dużych zmian krajobrazu, które mogą być powodowane przez długie, wysokie nasypy w dolinie wykopy, ostro przecinające grzbiety i tworzące nieestetyczne przełęcze na linii horyzontu;
 • Dbałość o estetykę drogi i obiektów jej towarzyszących,
 • Tworzenie interesujących kompozycji zieleni przydrożnej.

 

Jednym z aspektów rozpatrywanym w procesie przygotowania i realizacji inwestycji, służącym ochronie krajobrazu, jest kryterium estetyki. Wzięcie pod uwagę kryterium estetyki w projektowaniu oznacza, poza estetycznym projektowaniem samego obiektu, również uwzględnianie:

 

 • Harmonii kompozycji drogi, mostu i otoczenia oraz płynnego przejścia pomiędzy tymi elementami,
 • Dobrego optycznego prowadzenia kierowcy z zachowaniem dobrej jakości i ciągłości informacji mu przekazywanej,
 • Dominacji elementów obrazu w zgodności z ich funkcją,
 • Rozpoznawalności elementów obrazu drogi,
 • Możliwości wykorzystania nowych elementów krajobrazu do poprawy orientacji kierowcy (identyfikacja miejsca) oraz atrakcyjności samej drogi i jej percepcji z otoczenia
 • Elementów zieleni, oświetlenia, a nawet oznakowania w dostosowaniu drogi do pełnionych funkcji.

Uwzględnienie tych aspektów w projektowaniu służy także poprawie bezpieczeństwa ruchu („Zasady ochrony środowiska w drogownictwie”, GDDP,1999r.).