Wszelkie informacje pod adresem:
 
http://www.gddkia.gov.pl/pl/18/przejazdy-nienormatywne