Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla autostrady A1 na odcinku Toruń-Stryków


 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2005-PL-92604-S
Decyzja KE nr: K(2005)6029 z dnia 26.12.2005 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)4088 z dnia 18.05.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 22,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 11,0 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:
Kontrakt 1

nr 2005-PL-92604-S-1
„Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla autostrady A-1 na odcinku węzeł Czerniewice- granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego od km 151+900 do km 230+817 oraz pełnienie nadzoru autorskiego- Zadanie I”

 • Data podpisania: 14 maja 2007 roku
 • Wykonawca: Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT/ SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A
 • Wartość kontraktu:  10 979 390 Euro brutto
 • Planowany czas realizacji: 18  miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w  trakcie wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancyjnego)

W dniu 1 października 2008 r. został podpisany aneks, wydłużający termin opracowywania dokumentacji projektowej do dnia 30 czerwca 2009 r.

 

Informacje o kontrakcie

Kontrakt został podzielony na 4 odcinki realizacyjne:
1. Odcinek Czerniewice - Odolion wraz z węzłem Czerniewice
2. Odcinek Odolion - Brzezie wraz z węzłem Odolion
3. Odcinek Brzezie - Kowal z węzłem Brzezie i Pikutkowo
4. Odcinek Kowal - granica województwa z węzłem Kowal

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
- W dniu 19.04.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskano pozwolenia na budowę:
- odcinek 1 – w dniu 24.05.2010 r.
- odcinek 2 – w dniu 24.05.2010 r.
- odcinek 3 – w dniu 19.05.2010 r.
- odcinek 4 – w dniu 19.05.2010 r.

Zamawiający dokonał odbioru dokumentacji projektowej. Realizacja kontraktu w zakresie dokumentacji projektowej została zakończona. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Projektant pełnił nadzór autorski na budowie zgodnie z etapem III ww. umowy.
Nadzór autorski w ramach przedmiotowej umowy zakończył się 31.12.2012 roku.

 

Kontrakt 2

nr 2005-PL-92604-S-2
„Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla Autostrady A-1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 oraz pełnienie nadzoru autorskiego – Zadanie II”

 • Data podpisania: 10 maja 2007 roku
 • Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o./ Mosty Katowice Sp. z o.o./  Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt Warszawa” Sp. z o.o./ DHV Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu:  11 898 050 Euro  brutto
 • Planowany czas realizacji: 18  miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w  trakcie wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancyjnego)

W dniu 18 grudnia 2008 r. został podpisany aneks, wydłużający termin opracowywania dokumentacji projektowej do dnia 12 listopada 2009 r.

 

Informacje o kontrakcie

Kontrakt został podzielony na 4 odcinki realizacyjne:
1a. Odcinek  Granica woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego - węzeł Sójki - odcinki położone w woj. łódzkim
1b. Odcinek  Granica woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego - węzeł Sójki – odcinki położone w woj. mazowieckim
2. Odcinek węzeł Sójki-węzeł Piątek (3 sekcje)
3. Odcinek węzeł Piątek-węzeł Stryków
4. Odcinek węzeł Stryków


Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:

- Wykonawca złożył do odbioru dokumentację projektową.
- Uzyskano pozwolenia na budowę:
- odcinek 1a – w dniu 02.07.2010 r.
- odcinek 1b – w dniu 03.08.2010 r.
- odcinek 2 – w dniu 04.06.2010 r. (sekcja 1 i 3)
- odcinek 3 – w dniu 08.06.2010 r.
- odcinek 4 – w dniu 06.11.2009 r.
- W dniu 11.08.2010 r. uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej dla odcinka 2 sekcja 2 (Kotliska – Piątek).
- W dniu 27.09.2010 r. wydana została przez Wojewodę Łódzkiego decyzja ZRID dla budowy dojść do przejścia dla zwierząt w km 237+700.

Zamawiający dokonał odbioru dokumentacji projektowej. Realizacja kontraktu w zakresie dokumentacji projektowej została zakończona. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Projektant pełnił nadzór autorski na budowie zgodnie z etapem III ww. umowy.
Nadzór autorski w ramach przedmiotowej umowy zakończył się 31.12.2012 roku.


Kontrakt 3

nr 2005-PL-92604-S-3
„Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do km 230+817, granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850”

 • Data podpisania: 27 września 2007 r.
 • Wykonawca:  COMPLEX PROJEKT sp. z o.o./MGGP sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 1 081 573,92 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

W dniu 26.05.2009 r. został podpisany aneks, wydłużający termin zakończenia realizacji umowy, z 20 na 29 miesięcy od daty jej podpisania, to jest do dnia 26.02.2010 r.

 

Informacje o kontrakcie

Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1  obejmowała następujące odcinki:
1. Nowe Marzy- Czerniewice od km 89+500 do km 151+900
2. Węzeł Czerniewice- granica woj. Kujawsko- Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do km 230+817’
3. Granica woj. Kujawsko- Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850

Odcinki 1 i 2 realizowane były na terenie Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy
Odcinek 3 realizowany był na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi.

Zrealizowano następujące prace:

Na odcinku 1
- Nowe Marzy – Czerniewice:
• Zamawiający odebrał Raport Finalny z weryfikacji tego odcinka.
Na odcinku 2
- Czerniewice – granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego:
• Zamawiający odebrał Raport Finalny z weryfikacji tego odcinka.
Na odcinku 3
- Granica woj. Kujawsko- Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków:
• Zamawiający odebrał Raport Finalny z weryfikacji tego odcinka.

Realizacja kontraktu została zakończona.