Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki


 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2006-PL-92607-S
Decyzja KE nr: K(2007)1358 z dnia 21.03.2007 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)10654 z dnia 21.12.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 1,08 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 0,54 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2009 r.

 

Projekt składa się z następującego kontraktu:
Kontrakt 1

nr 2006-PL-92607-S-1
„Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja dot. decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji dla autostrady A-2 na odcinku Warszawa- Kukuryki”

  • Data podpisania: 21 listopada 2007 roku
  • Wykonawca: DHV Polska Sp. z o.o., MGGP S.A., DRO – Konsult Sp. z o.o
  • Wartość kontraktu:  8 247 200,00 Euro brutto
  • Planowany czas realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy

Informacje o kontrakcie

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe:
Zakres opracowania dokumentacji objętych zamówieniem uwzględnia przyszłą realizację płatnej autostrady A2 na wschód od Warszawy do granicy z Białorusią (z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego). Inwestycja będzie realizowana kompleksowo, tj. z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, miejsca obsługi podróżnych, stacje poboru opłat oraz obejmować będzie przebudowę, budowę towarzyszącego autostradzie układu komunikacyjnego obsługującego przyległe tereny oraz urządzeń towarzyszących z zakresu energetyki, teletechniki i instalacji (wodociągi, gazociągi, kanalizacje ściekowa i deszczowa).

 

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
W dniu 22.12.2011 roku uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedmiotowa decyzja  stała się ostateczna w dniu 02.02.2012 r.
W dniu 05.10.2009 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w zakresie wykraczającym poza materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Część przedmiotowego opracowania została odebrana protokołem odbioru w dniu 31.12.2009 r. Dotychczas zapłacono 80% za wykonanie przedmiotowej części dokumentacji. Pozostałe 20 % nie zostało wypłacone, ponieważ Wykonawca nie wystawił faktury. Realizacja w/w Umowy, nie jest kontynuowana.

 

Dla odcinka autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - początek obw. Mińska Mazowieckiego, podpisano Umowę z Mosty Katowice Sp. z o. o . Strona kontraktu http://a2-lubelska-minsk.pl/