Wycieczka SITK Kielce
W dniach 2 – 3 czerwca Wydział Historii Drogownictwa gościł u siebie uczestników wycieczki technicznej z SITK – Kielce – Świętokrzyskiego Klubu Drogowców.Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzana ekspozycji muzealnych zgromadzonych w WHD. Uczestnicy – drogowcy – z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa naczelnika WHD, który z ogromnym zaangażowaniem pragnął przekazać wszystkim jak najwięcej treści.fot.JPG