Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Dnia 9 grudnia 2006 roku z inicjatywy pracowników: GDDKIA odział Kielce, SITK została odsłonięta tablica upamiętniająca 2 sylwetki inżynierów Pana Henryka Pałysa i Pana Stanisława Kular


Podczas spotkania mieliśmy możliwość wysłuchać referatu pt. „ Ocalić od zapomnienia wygłoszonego przez Pana Tomasza Wagrowski oraz sami zaprezentować Wydział Historii Drogownictwa.
tablica.jpg  fot.jpg  Dr inż. Henryk Pałys /1905-1983/palys.jpgUrodził się w Skarżysku Kamiennej. W 1934r. ukończył wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. W lipcu 1934r. pracował już przy przebudowie drogi państwowej  Nr 13 na odcinku Skarżysko- Kielce, a od połowy 1936 r jako kierownik robót prowadził przebudowę brogi państwowej nr 12 na odcinku Kielce –Chmielnik. Był wówczas prekursorem budowy nawierzchni bitumicznych. Od 1945 r. kierował pracą Powiatowego Zarządu Drogowego w Kielcach, a po reorganizacji drogownictwa był w latach 1953-1971 kierownikiem Laboratorium Drogowego WZDP w Kielcach. Z dużą odwagą wprowadzał nowe technologie robót z wykorzystaniem miejscowych materiałów kamiennych i gruntów, był stałym współpracownikiem COBIRTD w Warszawie. Cieszył się przez wszystkie lata i szczególnym autorytetem. Na emeryturze nadal zajmował się badaniami naukowymi, co zaowocowało obroną pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej w 1973 r. Przez wiele lat jako nauczyciel zawodu pracował w Kieleckim Technikum Drogowym. W następnych latach pracy zajmował się historią i tradycją drogownictwa regionu kieleckiego. Był również długoletnim działaczem SITK za co otrzymał godność Członka Honorowego. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Zmarł 29.X.1983. spoczywa na cmentarzu w Cedrzynie. Dr inż. Stanisław Kular /1934-1985/kular.jpgUrodził się w Dębianach koło Kazimierzy Wielkiej.  W 1957 r. ukończył Wydział Budowy Dróg i Ulic na Politechnice Krakowskiej. Przez blisko 4 lata pracował jako kierownik Wydziału Komunikacji PPRN w Kazimierzy Wielkiej, a od 1962r w WZDP Kielce i następie w DODP Kielce. Z dniem 13.VII.1971 r. powołany na stanowisko na stanowisko Laboratorium Drogowego. Był wielkim entuzjastą postępu technologicznego w drogownictwie opartego na rzetelnych  badaniach naukowych. Własny program naukowy obejmujący możliwości wykorzystywania odpadowych pyłów cementowych do stabilizacji gruntów zakończył obroną pracy doktorskiej na Politechnice Śląskiej w 1978r. Był bardzo aktywnym kierownikiem, uczestnikiem wielu konferencji naukowych, współpracownikiem COBiRTD w Warszawie, autorem artykułów w prasie technicznej. W latach 1966-1980 pracował jako nauczyciel zawodu w Kieleckim Technikum Drogowym, a w 1981r. podjął prace dydaktyczną na Politechnice Świętokrzyskiej. Prywatny czas poświęcał na działalność społeczną w SITK w Kieleckim Towarzystwie Naukowym. W dowód uznania otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych. Zmarł nagle w czasie konferencji technicznej w dniu 28.VI.1985r. Spoczywa na cmentarzu w Cedzynie.