Spotkanie pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg na Litwie
W dniach 25 – 27 kwietnia 2007 w Wydziale Historii Drogownictwa w Szczucinie odbyło się spotkanie pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg na Litwie w ramach podpisanego w 2005 roku porozumienia o współpracy pomiędzy tymi państwami.


Fot.jpg

Delegacja z Litwy zainteresowana była działalnością Wydziału Historii Drogownictwa, w szczególności archiwizacją zbiorów oraz zasadami funkcjonowania obiektu..

W wyniku rozmów podkreślono wagę możliwości wymiany doświadczeń z zakresu działalności obu komórek. Strona litewska zaprosiła przedstawicieli GDDKiA do odwiedzenia Muzeum Drogownictwa w Wilnie i do nawiązanie bliższej współpracy.