Sieć Dróg


Na mocy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie numeracji i ewidencji dróg (Dz.U.Nr 32 poz. 393), Generalny Dyrektor Dróg Publicznych wydał w dniu 9 maja 2000 r. zarządzenie, zobowiązujące do dokonania wymiany oznakowania w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 9 listopada 2000r.
Wszystkie drogi krajowe otrzymały numery jedno - lub dwucyfrowe oraz literę: A (autostrady) i S (ekspresowe), znikną 'krajówki' o numerach trzycyfrowych, których w naszym regionie było kilka. Kolejność zmiany numeracji będzie zgodna z kolejnością numerów dróg oraz jednoczesna na całym ciągu drogowym i na skrzyżowaniach. Ze względu na to, że drogi krajowe często wykraczają poza obszar działania jednego zarządcy, w czasie zmiany numerów dróg wszystkie Oddziały GDDKiA będą ze sobą ściśle współpracować, a także działać w porozumieniu z władzami miast na prawach powiatu.

 

kliknij aby powiększyć