Obwodnica Raciąża na Mazowszu otwarta przed terminem.
Od dziś kierowcy mogą ominąć Raciąż nowowybudowaną obwodnicą. Budowa 4,6 km trasy została oddana do ruchu dwa miesiące przed terminem zakończenia umowy. Obwodnica o wartości 93 mln zł, została zrealizowana przez Budimex S.A. w ciągu 15 miesięcy.

Obwodnica Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 to jednojezdniowa droga o klasie GP (ruchu głównego przyspieszonego). Zgodnie z projektem wykonanym przez Arcadis Profil Sp. z o.o. powstały:
- 3 wiadukty drogowe w ciągu dróg powiatowych nad obwodnicą,
- 2 mosty nad rzeką Karsówką i Raciążnicą
- wiadukt kolejowy w ciągu obwodnicy
- nowe odcinki dróg dojazdowych zapewniających dotychczasowe połączenia dróg
  powiatowych,
- 135 m ekranów akustycznych,.
Wybudowano nową oraz przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną w postaci m.in. kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg, wodociągów.

22.12.2009