Rusza projektowanie i budowa trasy S-8 Oleśnica - Syców
5 listopada br. w siedzibie wrocławskiego oddziału GDDKiA podpisano umowę na realizację drogi ekspresowej S8. Wykonawcą odcinka od Oleśnicy do Sycowa będzie firma Skanska. Wartość kontraktu na budowę 25-kilometrowego odcinka to blisko 468 mln zł. Oddanie drogi do ruchu planowane jest w czerwcu 2012 roku.

Realizacja drogi  ekspresowej S8 jest jedną z najważniejszych  inwestycji drogowych rządowego Programu   Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Jej charakter jest  ponadregionalny, ponieważ połączy stolicę Dolnego Śląska z Warszawą. Stworzy nowe bezpieczne połączenie drogowe zapewniające wysoki komfort ruchu.

Dolnośląski odcinek S8 realizowany jest  w systemie  Projektuj  i Buduj. Skanska wybuduje odcinek od węzła Cieśle w okolicy Oleśnicy do węzła Syców Wschód oraz opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich  robót. System ten  znacznie skraca czas realizacji inwestycji.

W ramach budowy  odcinka S8 Oleśnica – Syców powstaną:
- 2 jezdnie po dwa pasy  ruchu  oraz pas awaryjny
- 3 węzły - Szczodrów, Syców Zachód i Syców Wschód,  a węzeł Cieśle zostanie rozbudowany
- 4 Miejsca Obsługi Podróży
- 18  wiaduktów,  w tym 5 w ciągu  drogi  ekspresowej,  a 13 nad nią
- 12 przepustów stalowych  dla zwierząt

Ze względu na bezpieczeństwo  kierowców droga zostanie ogrodzona na całej  długości i  wyposażona w bariery  ochronne. Zainstalowane zostaną również ekrany  akustyczne o  zróżnicowanej  wysokości,  od 4 do  8 m. Trasa planowanej  S8 omija tereny  zabudowane. Podpisanie umowy  na kolejny  odcinek  S8 Wrocław-Oleśnica planowane  jest na połowę listopada br.

05.11.2009