Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej
Estetyce i ochronie środowiska w budowie nowoczesnych dróg poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad współorganizuje w Kazimierzu Dolnym.

Naukowcy i inżynierowie z całej Europy przez trzy dni (7-9 października) dyskutować będą o sposobach minimalizowania negatywnego wpływu inwestycji drogowych na środowisko naturalne. Spotkanie poświęcone będzie również możliwościom wpisywania nowych dróg w naturalny krajobraz.

Podczas pięciu sesji zaplanowano wygłoszenie czterdziestu czterech referatów przygotowanych przez prelegentów m.in. z Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Niemiec, Norwegii i Polski. Omawiany będzie m.in. wpływ obszarów sieci Natura 2000 i korytarzy migracyjnych zwierząt na rozwój sieci drogowej. oraz nowoczesne metody recyklingu i wykorzystania materiałów odpadowych powstałych w procesie budowy i modernizacji tras szybkiego ruchu.

Odrębna część konferencji poświęcona będzie komunikacji społecznej jako istotnemu elementowi idei zrównoważonego rozwoju. Efektem spotkania ma być opracowanie katalogu dobrych praktyk, dotyczących realizacji inwestycji drogowych przyjaznych środowisku.

Organizatorem konferencji jest lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Oddział w Lublinie oraz Politechnika Lubelska – Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Lublinie.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli Minister Infrastruktury, Minister Środowiska, Wojewoda Lubelski, a patronat naukowy Polska Akademia Nauk – Sekcja Inżynierii Komunikacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Instytut Ochrony Środowiska.

Konferencja odbywa się po raz czwarty, ale po raz pierwszy ma zasięg międzynarodowy. Wcześniejsze zorganizowano w Zamościu (2000 r.) i dwukrotnie w Nałęczowie (2005 r., 2007 r.).

Patronat medialny nad konferencją objęli: Newsweek, Forbes, Dziennik - Gazeta Prawna, Dziennik Wschodni, Polskie Drogi oraz portal edroga.pl

Więcej Informacji na stronie oddziału lubelskiego.

28.09.2009