Umowa na budowę zachodniej obwodnicy Poznania
m.l.jpgGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11, na odcinku Złotkowo - Autostrada A2 (Głuchowo) - Etap I. Ponad 14-kilometrowy odcinek trasy, wybuduje firma Skanska za niespełna 460 mln złotych. Roboty budowlane potrwają 24 miesiące od daty podpisania umowy (wyłączając okresy zimowe od 15 grudnia – do 15 marca).

 

Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty ziemne 
- budowę 14,2 kilometrów drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne
- 4 węzłów: Swadzim na przecięciu obwodnicy z drogą krajową nr 92, Zakrzewo na przecięciu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 307, Dąbrówka na przecięciu obwodnicy z drogą powiatową nr 2401P, Głuchowo na S5 (autostrada A2),
- obiektów inżynierskich: WD – wiadukty nad drogą S11 i S5 – 8 szt., WS – wiadukty w ciągu drogi S11 i S5 – 5 szt., w tym 1 szt. nad linią PKP PS – przejścia pieszo–rowerowe w ciągu drogi S11 – 2 szt., MS – most w ciągu drogi S11 – 1 szt.,
- dróg współpracujących  o łącznej długości 12,5 km,
- miejsc obsługi podróżnych: MOP- Swadzim, MOP- Palędzie.
- urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
- zabezpieczeń akustycznych, zieleń drogowa
- ogrodzenia obwodnicy po obu jej stronach o łącznej długości 31,6 km,
- wzmocnienia podłoża,

oraz przebudowę:
- urządzeń wodno–kanalizacyjnych,
- urządzeń melioracyjnych,
- sieci gazowych (ciśnienia: niskie, średnie, wysokie)
- urządzeń elektrycznych (napięcia: niskie, średnia)
- urządzeń teletechnicznych,
- urządzeń kolejowych.

Zachodnia obwodnica Poznania wyprowadzi ruch tranzytowy z kierunku północ-południe poza miasto. Dzięki połączeniu z autostradą A2 oraz planowaną po stronie południowej obwodnicą m. Poznania w ciągu drogi S5, trasa stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym na mapie Polski. Budowa pozwoli nie tylko skrócić czas przejazdu przez Poznań ale przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących w okolicach dróg tranzytowych wewnątrz aglomeracji.

17.07.2009