Autostrada A2 w okolicach Świecka. Stan drogi krajowej nr 2 w chwili obecnej.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zbuduje 1,5 km autostrady A2 w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Niemcami. Inwestycja ta od początku była planowana jako zadanie rządowe, a nie koncesyjne. Odcinek budowany przez GDDKiA połączy się bezpośrednio z fragmentem koncesyjnym i powstanie w wyniku modernizacji drogi krajowej nr 2. Odcinek DK2 obecnie wygląda tak:

m.1.JPG  m.2.JPG  m.3.JPG 

Obecnie odcinek drogi krajowej nr 2 w okolicach Świecka to trasa wyposażona w  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Szerokość jezdni już dzisiaj odpowiada standardom, jakie zostaną zastosowane na koncesyjnym odcinku autostrady A2 od Nowego Tomyśla do Świecka. Każdy z czterech pasów ruchu ma po 3,5 m szerokości, dodatkowo wzdłuż pasów ruchu biegnie pobocze o szerokości 2 m. Stan nawierzchni jest bardzo dobry. Droga krajowa nr 2 zostanie przebudowana do standardu autostrady, a przebudowa ta będzie polegała głównie na położeniu warstwy betonowej na istniejącej nawierzchni, ustawienia ogrodzenia zewnętrznego oraz wybudowania nowego fragmentu drogi w okolicach przejścia granicznego, tak aby kierowcy omijali istniejące budynki przejścia.

We wrześniu br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawców Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów niezbędnych do otrzymania decyzji środowiskowej. W czerwcu 2010 roku ogłoszony zostanie przetarg wykonawcę w systemie „Projektuj i Buduj”. Najpóźniej do wiosny 2012 roku 1,5-km odcinek autostrady A2 będzie gotowy.

Należy pamiętać, że inwestycja ta to dostosowanie istniejącej drogi krajowej nr 2 do parametrów autostrady. Nie wymaga zatem tak dużych nakładów czasowych jak budowa autostrady od podstaw. GDDKiA działa zgodnie z założeniami przyjętymi wcześniej i zrealizuje ten projekt w oparciu o przyjęty harmonogram czasowy.

Koncesjonariusz nie może zrealizować tego fragmentu A2, ponieważ w chwili otrzymywania koncesji zgodnie z obowiązującymi przepisami autostrady w pasie nadgranicznym mogło budować jedynie państwo.

Tak wygląda dzisiaj droga krajowa nr 2 w okolicach przejścia granicznego w Świecku:

m.4.JPG  m.5.JPG  m.6.JPG 


22.09.2009