Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłosiła pięć przetargów na budowę łącznie prawie 70 km drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski.
Budowę blisko70 km trasy ekspresowej S17 podzielono na pięć zadań położonych pomiędzy węzłami: Sielce - Bogucin, Bogucin – Dąbrowica, Dąbrowica – Lubartów, Lubartów – Witosa, Witosa – Piaski. Droga szybkiego ruchu będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci, a pomiędzy węzłami Dąbrowica – Lubartów powstanie w układzie docelowym z trzema pasami. W ramach inwestycji powstaną także łączniki umożliwiające wjazd do Lublina od węzła Dąbrowica oraz do Świdnika od węzła Witosa. Zbudowanych zostanie m.in.: jedenaście węzłów, blisko kilometrowej długości estakada nad doliną Bystrzycy Jakubowickiej, przejścia zwierząt (cztery dla dużych, 11 dla średnich i 37 dla małych) i wiele innych obiektów inżynierskich.


Postępowanie przetargowe, prowadzone w trybie ograniczonym, składa się z dwóch etapów. W pierwszym, wykonawcy chcący wystartować w przetargu muszą wykazać się potencjałem kadrowym, technicznym, ekonomicznym oraz doświadczeniem. Wnioski przyjmowane będą do 24 lutego 2010 roku. Zakwalifikowane firmy zostaną zaproszone do drugiego etapu, w którym rozpatrywane będą oferty cenowe. Zakończenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcami planowane jest na połowę 2010 roku. Wykonawcy na zbudowanie trasy i oddanie do użytku będą mieli 24 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

22.12.2009