"Przymierz się" - konkurs na najpopularniejszy projekt z Programu Rozwój Polski Wschodniej
Zapraszamy do głosowania na projekty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie


Organizatorem plebiscytu pod hasłem PRZYMIERZ SIĘ jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Konkurs internetowy jest częścią kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem jest popularyzacja projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Kampania potrwa do 31 października 2009 r. Zostanie przeprowadzona w telewizji, radiu, prasie, internecie i na uczelniach wyższych Polski Wschodniej. Kampania będzie adresowana zarówno do mieszkańców Polski Wschodniej, jak i do ogółu społeczeństwa.

W konkursie biorą udział nastepujące projekty GDDKiA Oddziału w Olsztynie:

1. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15

Link do głosowania:
http://przymierzsie.pl/projekty/projekt172.php

2. Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciagu drogi krajowej nr 59

Link do głosowania:
http://przymierzsie.pl/projekty/projekt175.php

3. Budowa obwodnicy Ełku w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65, etap III i IV

Link do głosowania:
http://przymierzsie.pl/projekty/projekt177.php

4. Budowa Obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65

Link do głosowania:
http://przymierzsie.pl/projekty/projekt176.php

Głosować można raz dziennie na jeden projekt do dnia 16 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi 17 października 2009 r., a informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie konkursowej www.przymierzsie.pl Zwycięski projekt, który uzyska najwięcej głosów, otrzyma bezpłatną promocję medialną w całym kraju, zorganizowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - zostanie on zaprezentowany w prasie ogólnopolskiej na łamach: Gazety Wyborczej, Newsweeka, Polityki, Wprost, Przekroju, Tele Tygodnia.


07.10.2009