Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa


Odpowiada za przygotowanie, zabezpieczenie i realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa; zapewnienie obsługi informatycznej GDDKiA,  bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz organizacyjne wsparcie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.

 

 

Dyrektor Departamentu
 Rafał Gruszka

 

Zastępca Dyrektora

Dariusz Gora

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 87 90

Fax.:+48 22 375 87 56

E-mail.: dzb@gddkia.gov.pl