Docelowy układ autostrad


GDDKiA 

 

- autostrady 1693,8 km

- drogi ekspresowe 2452,7 km

RAZEM drogi szybkiego ruchu: 4146,5 km


Docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2019 r. - zobacz