Docelowy układ autostrad


 

- autostrady 1627,3 km

- drogi ekspresowe 1688,9 km

RAZEM drogi szybkiego ruchu: 3316,2 km


Docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 maja 2016 r. - zobacz