Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki


GDDKiA

 

 

Nr projektu: SPOT/2.1.2/13/04
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 1 stycznia 2008r.
Wartość projektu: 456 693 086,09  PLN
Udział Unii Europejskiej: 323 921 847,82 PLN
Data oddania do eksploatacji: 24.09.2008


Droga krajowa nr 22 to droga o łącznej długości około 460 km prowadząca od nowo wybudowanego przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach przez Elbląg, Malbork, Starogard Gdański, Chojnice, Wałcz, Gorzów Wielkopolski, do przejścia granicznego do Niemiec w Kostrzynie. Fragment drogi krajowej 22 jest częścią dawnej autostrady łączącej Berlin z Kaliningradem, zwanej współcześnie potocznie "Berlinką".

 

Celem inwestycji była przebudowa drogi krajowej nr 22 znajdującej się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie elbląskim i braniewskim, na terenie miasta Elbląg oraz gmin: Elbląg, Milejewo, Młynary, Frombork, Płoskinia, Braniewo; na odcinku od km 387+531 (węzeł Elbląg-Wschód) do km 439+429 granica państwa w Grzechotkach. Przedmiotem projektu była przebudowa Drogi Krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki (granica państwa polskiego):
• Długość odcinka: 50,6 km, w tym: 
- Odcinek I Maciejewo-Grzechotki – 11,4 km, 
- Odcinek II Chruściel – Maciejewo – 10,5 km; 
- Odcinek III Elbląg – Chruściel - 28,8 km
• Ilość obiektów inżynierskich będących przedmiotem inwestycji: 41

 

Cele i korzyści z przebudowy:
- poprawa połączenia krajów nadbałtyckich i Obwodu Kalingradzkiego z UE przez nowo wybudowane przejście graniczne Grzechotki,
- wzmocnienie rozwoju  gospodarczego rejonów przyległych do drogi zmniejszono niekorzystny wpływu transportu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
 - wzrósł poziom bezpieczeństwa ruchu,
- zlikwidowano wąskie gardła i poprawiono przepustowość.
- dostosowano nośność konstrukcji jezdni do 115 kN/oś;
- stworzono nowe połączenie między Obwodem Kaliningradzkim a siecią dróg krajowych w Polsce,
- ograniczono ruch samochodowy przez zabytkowy Frombork i Braniewo,

 

Przebudowana droga jest drogą o standardach drogi ekspresowej. W ramach projektu  wykonano również szereg działań  minimalizujących i kompensujących  straty w środowisku (m.in. przejścia dla zwierząt, nasadzanie drzew i krzewów, koszenia traw, renowacja oczek wodnych).

 

Kontrakty na roboty budowlane:

Maciejewo –Grzechotki (granica państwa)

 • wykonawca: konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. / MSF - Moniz Da Maia, Serra & Fortunato - Empreiteiros S.A. / Teodoro Gomes Alho & Filhos
 • data podpisania: 7.11.2006 r.
 • wartośc kontraktu: 141,3 mln zł

Chruściel – Maciejewo

 • wykonawca: Skanska S.A.
 • data podpisania: 9.08.2006 r.
 • wartość kontraktu: 65,7 mln zł

Elbląg – Chruściel

 • wykonawca - konsorcjum: MSF - Moniz Da Maia, Serra&Fortunato - Empreiteiros S.A., Portugalia, Teodoro Gomes Alho&Filhos, Portugalia, Warbud S.A Polska
 • data podpisania - 24.04.2006 r.
 • wartość kontraktu - 176,8 mln PLN (brutto)

Data rozpoczęcia robót:
Odcinek I: 06.12.2006 r.
Odcinek II: 08.09.2006 r.
Odcinek III: 01.06.2006 r.

 

Data zakończenia robót:
Odcinek I: 01.08.2008 r.
Odcinek II: 27.06.2008 r.
Odcinek III: 10.09.2008 r.

 

Czas trwania robót:
Odcinek I: 20 m-cy
Odcinek II: 22 m-ce
Odcinek III: 27 m-cy

 

Data oddania on użytkowania:
Odcinek I: 05.08.2008 r.
Odcinek II: 09.08.2008 r.
Odcinek III: 24.09.2008

 

Kontrakt na zarządzanie i nadzór:

 • Wykonawca - konsorcjum Mott MacDonald Limited, Lafrentz - Polska Sp. z o.o. i Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o.
 • Data podpisania - 21.03.2006 r.
 • Wartość kontraktu - 18,7 mln zł (brutto)