Zajęcia pasa drogowego


Kliknij na nazwę wniosku by pobrać formularz: 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym

Protokół przekazania terenu pasa drogowego dla zajmującego pas drogowy

Protokół odbioru przekazanego terenu pasa drogowego