Zajęcia pasa drogowego


Kliknij na nazwę wniosku by pobrać formularz: 

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłaczności

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowalnych i reklam

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych

Zawiadomienie o awarii urządzenia w pasie drogowym