Generalna Dyrekcja D ...


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy obwodnicy Stawisk w ciągu drogi krajowej nr 61 Łomża-Augustów.
Konsultacje społeczne mają na celu umożliwienie każdej zainteresowanej osobie czynnego udziału w procesie inwestycyjnym oraz wypowiedzenia swojego zdania w sprawie inwestycji.

Prosimy o przekazywanie swoich opinii i wniosków (z dopiskiem „Konsultacje społeczne”) na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2,
15 – 703 Białystok

lub na adres e-mail:
dyrekcja@bialystok.gddkia.gov.pl

Swoje uwagi możecie Państwo przekazywać również faksem na numer (085) 651-37-83
Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów. W przypadkach uzasadnionych, tzn. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną one uwzględnione.

 

+ dodaj opinię [ mailto:dyrekcja@bialystok.gddkia.gov.pl ]