Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

Przetargi na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi PodróżnychPrzetarg 4.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, przy czym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub oba Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice – zachód oraz MOP III Marwice – wschód).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Informacja na temat zakończenia I etapu przetargu:Zakończenie I etapu przetargu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu zgłosił i został zakwalifikowany do udziału w postepowaniu jeden podmiot, tj. Polski Koncern Naftowy Orlen S. A.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuję, iż postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Unieważnienie postępowania

 


 

Przetarg 3.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, przy czym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub oba Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice – zachód oraz MOP III Marwice – wschód).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Pobierz zmianę w SWKW: Zmiana Specyfikacji Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

GDDKiA informuję, iż złożono następujące wnioski o udział w postepowaniu:1.
Shell Polska sp. z o.o.
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a
02-360 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

 

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór jednego lub dwóch podmiotów, przy czym jeden podmiot może objąć w dzierżawę jeden lub oba Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice – zachód oraz MOP III Marwice – wschód).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Pobierz zmianę w SWKW: Zmiana Specyfikacji Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

GDDKiA informuję, iż złożono następujące wnioski o udział w postepowaniu:1.Shell Polska sp. z o.o.
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a
02-360 Warszawa


2.Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Zakończenie I etapu przetargu:

 

GDDKiA informujęl, że do drugiego etapu przetargu zostały zakwalifikowane wszystkie podmioty, które złozyły wniosek o udział w postepowaniu.

Zaproszenie do II etapu przetargu

 

GDDKiA informuje, iż w tym postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta od dzierżawców zakwalifikowanych do II etapu.

 


Przetarg 2.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

 

działając na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115)

 


Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór podmiotów, z których każdy wydzierżawi Obiekty (zgodnie z zasadą ABC opisaną w punkcie 3.3 rozdziału I SWKW) na drodze ekspresowej nr 3, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

 

Pobierz Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Zakończenie I etapu przetargu

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Szczecinie informuje, że zakończyła procedurę oceny wniosków w postępowaniu przetargowym na: dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr 3, od km 0+000 do km 81+613 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II Marwice - zachód, MOP III Marwice - Wschód).


Do drugiego etapu postępowania zastały zakwalifikowane niżej wymienione Podmioty:


1. Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
2. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
3. Shell Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa

 

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 16.03.2010r

Pobierz ogłoszenie o zakończeniu I etapu przetargu: Plik PDF

 

GDDKiA informuje, iż w tym postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta od dzierżawców zakwalifikowanych do II etapu.

 


Przetarg 1.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

 

działając na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115)

 

Zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest wybór sześciu podmiotów, z których każdy wydzierżawi po jednym z Obiektów na drodze ekspresowej nr 3, na których to Obiektach będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu w formie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

 

Pobierz ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

 

Pobierz SWKW: Specyfikacja Warunków Kwalifikacji Wstępnej (SWKW)

 

Zmiana w treści SWKW: zmiana w swkw.pdf

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWKW: odpowiedzi.pdf

 

Zmiana w treści ogłoszenia o przetargu: zmiana ogloszenia.pdf

 

GDDKiA zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu oraz warunków przetargu.

 

Zakończenie I etapu przetargu

 

Wydzierżawiający informuje, że zakończona została procedura oceny wniosków w przetargu na: dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wlkp. w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych.

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do II Etapu przetargu:

 

1.  Lotos Paliwa Sp. Z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 

2.  BP Polska Spółka Akcyjna, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

 

3.  Shell Polska sp. Z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa

 

Lista podmiotów, które nie zostały zakwalifikowane do II Etapu przetargu: brak

 

Lista podmiotów, których wnioski wpłynęły po terminie i w związku z tym nie podlegały ocenie: brak

 

Informujemy, iż wyznaczony na dzień 01.06.2010 termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.07.2010r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf