Raporty o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie


2014 - pobierz raport (3 MB)

2015 - pobierz informację (2 MB)

2016 - pobierz informację (2 MB)

2017 - pobierz informację (4MB)