Kierownictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad


GDDKiA

 

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Tomasz Żuchowski

tel.: +48 22 375 86 02
fax: +48 22 375 86 00

 

 

 

 

GDDKiA

Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Jacek Gryga
tel.: +48 22 375 86 12
fax: +48 22 375 87 68

 

 

 


GDDKiA

Dyrektor Generalny Urzędu
Marcin Wójtowicz
tel.: +48 22 375 86 04
fax: +48 22 375 87 63