Obwodnica Nowej Soli - otwarta.
W piątek 5 września br. o godzinie 15.00 obwodnica Nowej Soli, w ciągu drogi ekspresowej S3, została otwarta dla kierowców.


Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydał 4 września Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Kontrola poprzedzająca wydanie decyzji wypadła pozytywnie. Nie doszukano się żadnych uchybień mogących opóźnić otwarcie obwodnicy.


Oddana  do użytku część obwodnicy Nowej Soli o długości 15,2 km (północne obejście) jest przedłużeniem zrealizowanego w latach 1995-98 r. południowego odcinka obwodnicy. Stanowi fragment drogi ekspresowej S3.


Koszt przygotowania inwestycji wyniósł ok. 14,5 mln zł. Natomiast koszt budowy to 137,7 mln zł.


W lubuskim oddane w ostatnich latach do użytku obwodnice Międzyrzecza i Gorzowa Wlkp. oraz obwodnica Nowej Soli stanowią w sumie ponad 30 km odcinek priorytetowej dla kraju ekspresówki.