Budowa ronda pod Świebodzinem na skrzyżowaniu "dwójki" z "trójką"
7 sierpnia 2007r rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 2 i Nr 3 pod Świebodzinem.

Skrzyżowanie „dwójki” z „trójką” jest  newralgicznym punktem komunikacji drogowej na terenie województwa lubuskiego. Krzyżują się tam bowiem dwa bardzo ważne szlaki międzynarodowe: dk Nr 2 (E-30) relacji Świecko - Poznań - Warszawa - Terespol, oraz dk Nr 3 (E-65) relacji Świnoujście – Szczecin - Gorzów Wlkp.- Zielona Góra – Legnica - Jakuszyce.

Przebudowa skrzyżowania jest konieczna, ponieważ z każdym rokiem staje się ono coraz bardziej niebezpieczne. Potwierdza to analiza wypadków drogowych i kolizji wykonana przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., wg której statystyka wypadkowa na skrzyżowaniu wygląda następująco:

  • rok 2002 – 3 wypadki drogowe (11 osób rannych) i 10 kolizji;

  • rok 2003 – 1 wypadek drogowy (1 osoba ranna) i 19 kolizji;

  • rok 2004 – 4 wypadki drogowe (3 osoby zabite, 12 osób rannych) i 35 kolizji;

  • rok 2005 – 4 wypadki drogowe (1 osoba zabita, 4 osoby ranne) i 39 kolizji

  • rok 2006 – 1 wypadek drogowy (3 osoby ranne) i 22 kolizje.

Przyczynami takiej statystyki są przede wszystkim:

  • znaczne zwiększenie natężenia ruchu, potwierdzone przez analizy prowadzone przez GDDKiA, a przez to utratę przepustowości istniejącego skrzyżowania (powstawanie korków),

  • niewłaściwe zachowanie się kierowców na drodze, wobec których nie przynosi efektów nawet zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dodatkowego oznakowania wprowadzającego zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości przed i na skrzyżowaniu.

Po przebudowie w miejscu istniejącego skrzyżowania pojawi się czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 65 m. Wydzielony zostanie również prawoskręt relacji Poznań-Gorzów Wlkp. z uwagi na dużą ilość pojazdów jadących od strony Poznania czy Zielonej Góry na północ kraju.

 

Skrzyżowanie przed przebudową Skrzyżowanie po przebudowie
rondo.jpg

Najbardziej obciążony jest wylot od strony Poznania, który kumuluje zarówno pojazdy jadące z zachodniej granicy, jak i te jadące z północy na południe.

Taka sytuacja powoduje, że na wlotach podporządkowanych tworzą się kolejki pojazdów oczekujących na przejazd.

Istniejąca geometria skrzyżowania ogranicza widoczność pojazdom czekającym na włączenie się do drogi głównej, co wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa podróżujących.


Oprócz wydzielenia ruchu na kierunku Poznań-Gorzów Wlkp, tory ruchu wlotów od strony Świecka i Poznania zostały nieznacznie odgięte w celu narzucenia kierowcom ograniczenia prędkości przy zbliżaniu się do ronda. Dojazdy rozdzielono wyspami. Jezdnia ronda została poszerzona o 2,5 metrowy pierścień przejezdny otaczający wyspę środkową w celu umożliwienia przejazdu pojazdów ponadnormatywnych.


Dzięki znacznemu ograniczeniu prędkości poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania i na nim, jak również przepustowość i płynność ruchu na wlotach podporządkowanych.

Dla kierowców jednak przebudowa ta wiązać się będzie również z utrudnieniami, które potrwają do 30.09.2008r. W tym okresie kierujący pojazdami powinni zachować ostrożność w obrębie prowadzonych prac oraz zwracać szczególną uwagę na wprowadzone oznakowanie robót.

* * *


W celu możliwości wyboru najlepszego rozwiązania technicznego, w roku 2005 GDDKiA zleciła opracowanie koncepcji wariantowej przebudowy skrzyżowania z uwzględnieniem możliwości budowy dwupoziomowego węzła drogowego. Węzeł byłby najbardziej korzystnym rozwiązaniem, ponieważ wyeliminowałby jeden z najbardziej obciążonych kierunków ruchu poprzez przeniesienie go wiaduktem nad istniejącym skrzyżowaniem. Przeprowadzone analizy pokazały jednak, że koszt wybudowania węzła wyniósłby od 15,5 do 37 mln zł w zależności od wariantu.


W perspektywie budowy S-3 w latach 2008-2010 oraz A-2 w latach 2008-2009 koszt budowy stanowiłby nieuzasadniony wydatek środków budżetowych. Wobec powyższego GDDKiA zdecydowała się na budowę ronda, którego koszt wyniesie 8,5 mln zł.

 

* * *