Utrudnienia na trójce
14 września 2007r rozpoczną się utrudnienia na drodze krajowej nr 3 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Sucha – Ługowo.Wykonywana będzie kolejna faza budowy wiaduktu przenoszącego drogę powiatową nad powstającą obwodnicą i istniejącą nitką „trójki”. W pierwszej kolejności zostanie poszerzona istniejąca jezdnia przy częściowym zajęciu pasa drogowego oraz ograniczeniu prędkości do 40km/h i wprowadzonym czasowo ruchem wahadłowym. Następnie postawione będą bramy ograniczające skrajnię pionową do 4,00m ze względu na zamontowane nad jezdnią rusztowanie. To oznacza, że pojazdy o wysokości ponad 4,00 m będą musiały skorzystać z innych dróg prowadzących z Zielonej Góry do Nowej Soli i odwrotnie. Kierowców tych samochodów informujemy, że w okolicach skrzyżowania nie ma możliwości zawrócenia. Dla pozostałych użytkowników powstanie również utrudnienie. Związane ono będzie z koniecznością objeżdżania umieszczonej w środku jezdni tymczasowej podpory dla rusztowania. Utrudnienia potrwają do listopada br.