Obwodnica Nowej Soli - prawie koniec
Do ukończenia budowy obwodnicy Nowej Soli (droga ekspresowa S3) zostały 4 miesiące. A jak się sprawy mają na budowie?

Zdaniem inżyniera kontraktu, wszystko idzie zgodnie z planem, obecnie zaawansowanie robót wynosi ponad 80%. 


Jako pierwsze zostaną ukończone 4 obiekty mostowe, na które kierowcy wjadą wcześniej, tzn. zanim zostanie oddana do użytku cała obwodnica. Stanie się tak, dlatego że pełnić będą one rolę objazdu w końcowej fazie budowy umożliwiając tym samym kontynuację prac na trasie zasadniczej.


Do dokończenia wykonawca ma głównie roboty nawierzchniowe - ułożenie częściowo warstwy wiążącej oraz warstwę ścieralną na całej długości, wykończeniowe tj. umocnienie skarp, obsadzenie zielenią, ustawianie barier i ogrodzenia drogi oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Zgodnie z założeniami już w miesiącu wrześniu użytkownicy drogi będą mogli swobodnie i bezpiecznie korzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej. 


 


Przypomnijmy:


Nowobudowana część obwodnicy Nowej Soli o długości 15,2 km (północne obejście) jest przedłużeniem zrealizowanego w latach 1995-98 r. południowego odcinka obwodnicy. Stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S3.


Koszt przygotowania inwestycji wyniósł ok. 14,5 mln zł. Natomiast koszt budowy to 137,7 mln zł.


 


W temacie S3


Rozpoczęta przez Oddział szczeciński budowa fragmentów drogi ekspresowej S3 nie jest, jak to w mediach niejednokrotnie podkreślano, początkiem budowy „eski”. W lubuskim oddane w ostatnich latach do użytku obwodnice Międzyrzecza i Gorzowa Wlkp. oraz budowana obecnie obwodnica Nowej Soli stanowią w sumie ponad 30 km odcinek priorytetowej dla kraju ekspresówki.