Rondo we Wschowie
Dnia 31.10.2008 r. (piątek) o godzinie 10.00 zostanie oddane do użytkowania rondo we Wschowie.

Powstało ono w miejscu skrzyżowania dróg: krajowej nr 12 relacji Leszno – Wschowa – Głogów i wojewódzkiej nr 278 w kierunku Sławy (ulice Głogowska, Moniuszki, Obrońców Warszawy i Konradowska).


Koszt budowy ronda wyniósł ponad 2,4 mln PLN. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy zielonogórskim Oddziałem GDDKiA, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Powiatem Wschowskim oraz Gminą Wschowa, GDDKiA poniosło 35% kosztów przebudowy skrzyżowania, ZDW – 25%, a Powiat Wschowski i Gmina po 20%. Projekt ronda został przygotowany na zlecenie Powiatu.