Kontakt z GDDKiA O/Poznań


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w  Poznaniu


ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Tel. (061) 866 88 21 do 27
Fax (061) 864 63 69