Witamy

GDDKiA CELE I ZADANIA ODDZIAŁU

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie administruje siecią dróg krajowych o łącznej długości 1297,519 km i obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

Do zadań Oddziału w Olsztynie, jako zarządcy, należą sprawy związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną wszystkich dróg krajowych oraz mostów na tych drogach, znajdujących się poza granicami miast na prawach powiatu.

W skład Oddziału w Olsztynie wchodzą następujące komórki organizacyjne: 15 wydziałów, 7 samodzielnych stanowisk i 7 rejonów pełniących na swoim terenie podstawowe zadania Oddziału w Olsztynie.

Siedziby Rejonów znajdują się w: Elblągu, Ełku, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Ostródzie i Szczytnie.