Nadzór nad budową S3 na odcinku Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz

7 września br. zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał umowę na nadzór nad budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp – Międzyrzecz (roboty budowlane na tym odcinku realizowane będą w ramach dwóch kontraktów).Wykonawcą usługi wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm: PROMOST Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra i Ingenieurbüro Dipl.-Ing.H.Vössing GmbH Storkowerstr 132 Berlin, Niemcy. Oferta konsorcjum, wśród 8 złożonych w postępowaniu, okazała się najtańsza. Wartość usługi to 15 125 279,69 PLN.

 

Termin wykonania usługi zawarty w umowie wynosi 51 miesięcy od dnia rozpoczęcia. Do zadań wykonawcy będzie należało m.in. sprawdzenie dokumentacji projektowej i wsparcie zamawiającego (GDDKiA) w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; nadzór i rozliczenie kontraktów; nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych w okresie podstawowym na każdym z kontraktów z uwzględnieniem trzech okresów zimowych między 15 grudnia a 15 marca.

 

07.09.2010