Zielone światło dla kolejnych odcinków S3

1 kwietnia dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA Przemysław Hamera odebrał z rąk Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki kolejne Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla S3.Wydane zezwolenia dotyczą odcinków stanowiących łącznie 38 km ekspresowej drogi dwujezdniowej pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Międzyrzeczem. Po otrzymaniu tych dokumentów GDDKiA może przystąpić do drugiego etapu przetargu na budowę drogi. Tuż po świętach, tj. 6 kwietnia, do oferentów, którzy zakwalifikowali się w pierwszym etapie przetargu ograniczonego, wysłane zostaną zaproszenia do wzięcia udziału w drugim etapie.

Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót planowane jest na III kwartał br. A oddanie drogi do użytku w połowie 2013 roku.

 

02.04.2010