Kolejne przesunięcie terminu otwarcia ofert na budowę S3

 25.03.2010r. do tut. oddziału GDDKiA wpłynął kolejny protest dotyczący przetargu na budowę drogi ekspresowej S3. W związku z czym ponownie przedłużony został termin składania i otwarcia ofert.

Oferty w postępowaniu należy składać:


1)          na odcinek 1: do 6 kwietnia 2010 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00;  


2)          na odcinek 2: do 6 kwietnia 2010 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00;


3)          na odcinek 3 i 4: do 6 kwietnia 2010 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:00.


  


26.03.2010