Podpisanie umowy na budowę kolejnego odcinka szesnastki
12 sierpnia 2008 r. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz firmy STRABAG Sp. z o.o. podpisali umowę na budowę drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo – Biskupiec.

 

Budowa potrwa 26 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych i kosztować będzie 342 mln zł. Inwestycja finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace budowlane prowadzone będą na większości trasy poza istniejącą drogą. Nowa droga będzie miała jedną jezdnię  z utwardzonymi poboczami, a w obrębie węzłów będzie dwujezdniowa. W ramach zadania wybudowana zostanie obwodnica Kromerowa. Na długości 1400 m postawione zostaną ekrany akustyczne o wysokości od 2 do 4,5 m. 

Dla zapewnienia połączeń  z przyległym terenem wybudowane zostaną  drogi gospodarcze, przebudowana zostanie infrastruktura nad- i podziemna  kolidująca
z projektem, wybudowane zostaną wiadukty i tunele na przecięciu z poprzecznymi drogami lokalnymi oraz przejścia ekologiczne dla małych i dużych zwierząt.

Podłączenie do drogi będzie się odbywało poprzez trzy węzły:

o      Barczewo (budowany obecnie w ramach kontraktu Wójtowo-Barczewo)

o        Kromerowo – w km 169+000

o        Biskupiec – w km 179+500