A4 Rzeszów Wschód – Jarosław Zachód


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział – Rzeszów

- długość – 41,2 km

- obecny etap –  oddany do  użytkowania

- lata realizacji - 2010 – 2016

- wartość projektu – 2 800 736 037,79 PLN

 

 1. etap zrealizowany

29.12.2008 – uzyskanie decyzja środowiskowa

20.10.2010 - uzyskanie decyzji ZRID

23.09.2010 - podpisanie umowy na roboty. Wykonawca: Konsorcjum - Polimex Mostostal S.A./ Doprastav a.s. Wartość: 2 195 924 087,54 PLN

- 14.01.2014 - odstąpienie GDDKiA od umowy z Wykonawcą robót

- 14.02.2014  - ogłoszenie przetargu na kontynuację robót

– 16.09.2014 - podpisanie umowy na kontynuację robót. Wykonawca: Konsorcjum - Budimex S.A./Strabag Sp z o.o. Wartość: 985 709 828,88 PLN

- 30.09.2014 - rozpoczęcie prac związanych z kontynuacja robót

02.05.2014 – ogłoszenie przetargu na nadzór związany z kontynuacją robót

14.01.2015 - podpisanie umowy na nadzór związany z kontynuacją robót

- 20.07.2016 - oddanie do użytku trasy głównej autostrady wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w zakresie dwóch jezdni w km  581+263,44 -619+150,  km 620+600 - 622+463,44  oraz jednej jezdni w km 619+150 – 620+600, a także węzła Łańcut - w pełnym zakresie, węzła Przeworsk - w pełnym zakresie, węzeł Jarosław Zachód  - w zakresie łącznic A i C.

- 31.08.2016 - oddanie do użytku trasy głównej autostrady wraz z drogowym obiektem inżynierskim WA-9 w zakresie jezdni lewej w km 619+150 – 620+600

- 20.10.2016 - zakończenie realizacji pozostałego zakresu prac objętych kontraktem

 

II. Opis inwestycji

Długość zrealizowanego odcinka wynosi 41,2 km. Trasa w planie przebiega odcinkami prostymi i łukami poziomymi o promieniach R = 1 890 m, 2 000 m, 2 500 m, 3 000 m, 4 000 m i wpisuje się w istniejące zagospodarowanie terenu w sposób minimalizujący kolizje z istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową. Ścieki z odwodnienia autostrady odprowadzone są po uprzednim podczyszczeniu w separatorach do istniejących cieków powierzchniowych. Na przekroczeniach cieków wodnych i innych dróg wykonano mosty i przepusty. Połączenie z układem lokalnych ciągów komunikacyjnych został realizowany poprzez trzy węzły: Łańcut, Przeworsk i Jarosław Zachód.

Skrzyżowania z drogami i ulicami poprzecznymi oraz liniami kolejowymi zaprojektowano, jako bezkolizyjne, dwupoziomowe. Wzdłuż trasy głównej zrealizowano siec dróg serwisowych i dojazdowych zapewniających dojazdy oraz połączenia istniejących ciągów komunikacyjnych o charakterze lokalnym. Wszelkie kolizje z urządzeniami infrastruktury komunalnej zostały zlikwidowane poprzez ich przebudowę. W ciągu zrealizowanej autostrady zlokalizowane są cztery Miejsca Obsługi Podróżnych:  MOP kategorii III „Palikówka”, MOP kategorii II „Łukawiec”,  dwa MOP-y kategorii I „Budy” i „Młyniska” oraz Obwód Utrzymania Autostrady. 

 

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek autostrady A4 usytuowany jest na terenie województwa podkarpackiego. Przebiega przez tereny następujących powiatów:

• powiat rzeszowski: gminy Trzebownisko oraz Krasne

• powiat łańcucki: gmina Czarna, gmina Łańcut, gmina Białobrzegi

• powiat przeworski: gminy Przeworsk,

 

PLAN ORIENTACYJNY 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi – A

- prędkość projektowa - 120 km/h

- prędkość miarodajna – 130 km/h

- liczba pasów ruchu – 2

- szerokość pasa ruchu – 3.75 m

- szerokość opasek wewnętrznych -  0.5 m

- szerokość poboczy gruntowych – 1.5 m

- skrajnia pionowa – 4.90 m

- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji

W ramach inwestycji zrealizowano :

 • budowę autostrady A4,
 • przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z autostradą A4,
 • budowę węzłów autostradowych: Łańcut, Przeworsk, Jarosław Zachód
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska,
 • budowę dróg dojazdowych i Obwodu Utrzymania Autostrady na Węźle Jarosław Zachód,
 • budowę dróg serwisowych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę a zabezpieczeń ekologicznych;
 • przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej

 

4. Obiekty inżynierskie:

 • przepust autostradowy km 581+341,34 na cieku melioracyjnym T-15 - PA 1a,
 • przepust zintegrowany w km 581+691.30 na cieku melioracyjnym T-15/3 - PA/PZ 01,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1384R w km 581+802,40 - WA 164,
 • przepust zintegrowany w km 582+421,84 na cieku melioracyjnym T-16 - PA/PZ 02,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 583+033,34 - PZ 03,
 • przepust zintegrowany w km 583+256.79 na cieku melioracyjnym T-16 - PA/PZ 04,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1383R nad A4 w km 583+764,14 - WD 61,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 584+593,34 - PZ 5,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 585+043,34 - PZ 61a,
 • przepust zintegrowany w km 585+393,26 na cieku melioracyjnym T-7 - PA/PZ 06,
 • przepust zintegrowany w km 586+095,44 na cieku melioracyjnym T-7/1 - PA/PZ 07,
 • wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 18 8842 nad A4 w km 586+222,79 - WD 62,
 • przepust autostradowy w km 586+559,00 na potoku Terliczka - PA 08,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 586+793,34 - PZ 09,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 586+958,34 - PZ 10,
 • przepust zintegrowany w km 587+271,13 na cieku melioracyjnym T-2/1 - PA/PZ 11,
 • przepust zintegrowany w km 587+774,61 na cieku melioracyjnym T-2 - PA/PZ 12,
 • przepust zintegrowany w km 588+289,00 na cieku melioracyjnym T-1 - PA/PZ 13,
 • wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 10 9807R nad A4 w km 588+885,75 - WD 63,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą wojewódzką nr 881 w km 589+940,94 - WA 64,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 590+443,34 - PZ 15,
 • przepust zintegrowany w ciągu autostrady A4 w km 590+673,34 - PA/PZ 16,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Stary Wisłok w km 591+422,00 - MA/PZ 65,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1521R nad A4 w km 591+976,10 - WD 66,
 • wiadukt w ciągu łącznicy 'A' węzła Łańcut nad A4 w km 592+949,81 - WD 67,
 • przepust zintegrowany w km 593+008,53 na cieku melioracyjnym A-1 - PA/PZ 19,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą wojewódzką nr 877 w km 593+528,26 - WA 68,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1521R w km 593+976,03 - WA 68a,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 594+593,34 - PZ 22,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 594+993,34 - PZ 23,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 595+153,34 - PZ 24,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Mikośka w km 595+352,28 - MA/PZ 69,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 596+143,34 - PZ 26,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Sawa w km 597+172,14 - MA/PZ 70,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1520R w km 597+353,86 - WA 71,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 598+162,80 - PZ 28,
 • przejazd gospodarczy w ciągu A4 w km 598+735,10 - PG 71 a,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 599+293,34 - PZ 29,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Wisłok w km 599+802,22 - MA/PZ 72,
 • most w ciągu autostrady A4 nad potokiem Żołynianka w km 600+372,50 - MA/PZ 73,
 • przepust autostradowy w km 601+394,14 na cieku melioracyjnym 27-A - PZ 30A,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1515R nad A4 w km 601+418,91 - WD 74,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 602+043,34 - PZ 31,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 602+623,34 - PZ 33,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 602+813,34 - PZ 34,
 • przepust autostradowy w km 602+898,87 na cieku melioracyjnym 29-b - PA 35,
 • przejazd gospodarczy w ciągu A4 w km 603+607,91 - PG 74a,
 • przepust autostradowy w km 604+496,37 na cieku melioracyjnym 30-c - PA 36,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1517R nad A4 w km 604+579,91 - WD 75,
 • przepust zintegrowany w km 604+844.52 na cieku melioracyjnym 1 - PA/PZ 37,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1516R nad A4 w km 605+643,48 - WD 76,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 606+093,34 - PZ 76a,
 • wiadukt w ciągu drogi polnej nad A4 w km 607+120,91 - WD 77,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 607+493,34 - PZ 77a,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 608+151,72 - PZ 77b,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Wisłok w km 608+995,42 - MA/PZ 78,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1518R w km 610+270,28 - WA 79,
 • przejście dla zwierzątw ciągu autostrady A4 w km 610+463,34 - PZ 43,
 • przepust zintegrowany w km 610+918,10 na potoku Strzyganka - PA/PZ 44,
 • przejazd gospodarczy w ciągu A4 w km 611+804,50 - PG 79a,
 • wiadukt w ciągu łącznicy 'A' węzła Przeworsk nad A4 w km 612+554,89 - WD 1,
 • przepust zintegrowany w km 612+643,34 na cieku melioracyjnym M-1 - PA/PZ 45,
 • wiadukt w ciągu zachodniej obwodnicy Przeworska nad A4 w km 612+862,37 - WD 2,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą wojewódzką nr 835 i rzeką Mleczka w km 613+703,14– WA 3,
 • wiadukt w ciągu A4 nad linią kolejową PKP nr 68 w km 614+543,36 - WA 4,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową w km 616+006,88 - WA 5,
 • most w ciągu autostrady A4 nad kanałem Mirocińskim w km 616+454,68 - MA/PZ 6,
 • przepust zintegrowany w km 617+182,94 na cieku melioracyjnym A - PA/PZ 51,
 • wiadukt nad A4 w km 618+091,35 - WD 7,
 • przepust autostradowy w km 618+419.58 na cieku melioracyjnym P-4 - PA 52,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1592R w km 618+887,65 - WA 8,
 • wiadukt w ciągu A4 nad linią kolejową PKP nr 91 w km 619+523,83 - WA 9,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 620+743,34 - PZ 55,
 • wiadukt w ciągu drogi polnej nad A4 w km 621+054,94 - WD 10,
 • wiadukt w ciągu łącznicy BC węzła Wierzbna nad A4 w km 621+782,81 - WD 11,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą krajową nr 4 w km 622+348,38 - WA 12,
 • wiadukt w ciągu DK4 nad łącznicą BC w km 641+292,57 - WA 12a,
 • wiadukt w ciągu łącznic węzła Wierzbna nad drogą dojazdową w km 0+805,32 – WA 12b;

5. Węzły

 • węzeł Łańcut
 • węzeł Przeworsk
 • węzeł Jarosław Zachód

Węzły Łańcut oraz Przeworsk zostały zrealizowane typu „trąbka” oraz połączone z drogami poprzecznymi poprzez skrzyżowania typu rondo. Natomiast węzeł Jarosław Zachód połączony jest z drogą poprzeczną DK94  poprzez układ dwóch węzłów bezkolizyjnych typu „trąbka”.

 

6. MOP-y

 • kategorii III „Palikówka”
 • kategorii II „Łukawiec”
 • kategorii I „Budy”
 • kategorii I „Młyniska”

 

III. Ochrona środowiska  

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzenia podczyszczających wody opadowe,
 • zbiorniki retencyjne, służących do kontrolowanego zrzutu wód opadowych do naturalnych odbiorników,
 • zbiorniki obdarowujące,
 • ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.