Lista utrudnieńPliki XML z danymi o utrudnieniach, można pobrać tutaj:

https://www.gddkia.gov.pl/dane/zima_html/utrdane.xml