Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020


Podział dróg na terenie podlegających oddziałowi Szczecin GDDKiA ze względu na standard zimowego utrzymywania:

 

standard utrzymania

nr drogi

odcinek

łączna długość
dróg utrzymywanych
w standardzie

standard I

3

Świnoujście - Myślibórz

289,7 km

A6

S6

Kołbaskowo - Szczecin Dąbie

Goleniów-Koszalin

standard II

 

6

Szczecin - Sycewice

770,6 km

 

10

Lubieszyn – Stara Łubianka

11

Kołobrzeg – gr. woj.

13

Szczecin - Kołbaskowo

20

Stargard Szcz. – gr. woj.

22

Stare Osieczno - Szwecja

23

Myślibórz - Sarbinowo

25

Bobolice - gr. woj.

26

gr. państwa - Renice

31

Szczecin - Sarbinowo

37

Darłowo - Karwice

razem

1060,3 km

 

 

 Sprzęt techniczny przygotowany do przeprowadzenia akcji zimowego utrzymania w sezonie 2019/2020:

   

   

L.p.

Wyszczególnienie

ilość sprzętu ogółem

1.

Piaskarka

1

2.

Solarka

71

3.

Pług jedno/dwustronny

86

4.

Pług o zmiennej geometrii

41

5.

Pług wirnikowy

24

6.

Równiarka

24

7.

Ładowarka

41

8.

UNIMOG

3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane zużycie materiałów:
 

NaCl                                     - 29 000 ton

 

materiały uszorstniające       - 1 700  ton

 

 

Stacje ostrzegania przed gołoledzią:

- droga nr 3  -stacja na moście w Wolinie + kamera,

- droga nr S3  -stacja na obwodnicy Parłówka + 2 kamery

- droga nr S3  -stacja w Rurce + 2 kamery,

- droga nr S3  -stacja Wysoka Gryfińska + 2 kamery,

- droga nr S3  -stacja Sitno + 2 kamery

- droga nr S6  -stacja na obwodnicy Nowogardu + 2 kamery

- droga nr A6  -stacja węzeł Szczecin Podjuchy + kamera,

- droga nr 6  -stacja w Starych Bielicach + 2 kamery,

- droga nr 6  -stacja w Olchowie +  2 kamery,

- droga nr 6  -stacja w Pniewie +  2 kamery,

- droga nr 6  -stacja w Niemicy,

- droga nr 10  -stacja w Wapnicy + 2 kamery,

- droga nr 10  -stacja w Kaliszu Pom. + kamera,  

- droga nr 10  -stacja w Witankowie + kamera

- droga nr 10  -stacja  na obwodnicy Stargardu Szcz. + 2 kamery

- droga nr 22  -stacja  w Człopie + 2 kamery

- droga nr 26  -stacja w Trzciński Zdrój + kamera

- droga nr 31  -stacja w Sarbinowie +kamera

 

Mapa kamer  monitorujących

 

GDDKiA