Rusza budowa pierwszych odcinków S3 w Lubuskiem
23 lipca podpisane zostały pierwsze umowy na budowę drogi ekspresowej S3 na terenie województwa lubuskiego. Przedmiotem umów jest budowa drogi ekspresowej na odcinku od zrealizowanej już obwodnicy Międzyrzecza do istniejącego odcinka drogi ekspresowej S3 w okolicy Sulechowa, tj. niemal 43 km. Po stronie północnej droga będzie włączona do Węzła „Międzyrzecz Południe", a po stronie południowej do Węzła „Sulechów". Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w sierpniu tego roku. Zakończenie robót planowane jest na maj 2013 r.

Zadanie inwestycji obejmuje:
-        budowę trasy głównej wraz z włączeniami do węzłów „Międzyrzecz Południe"  i „Sulechów" oraz równoległych dróg dojazdowych,
-        przebudowę dróg poprzecznych związanych z budową drogi S 3,
-        odwodnienia dróg wraz z budową urządzeń oczyszczających,
-        budowę dróg dojazdowych do odciętych działek,
-        budowę węzłów drogowych przy mieście Świebodzin,
-        budowę Obwodu Utrzymania Drogi „Sulechów",
-        budowę obiektów mostowych w ciągu i nad drogą S3, przepustów drogowych i przejść dla zwierząt,
-        budowę urządzeń ochrony środowiska, zieleni ochronnej, krajobrazowej i dogęszczającej skraje drzewostanów leśnych,
-          budowę urządzeń towarzyszących - sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicz­nych,
-          wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
-          przebudowę istniejących urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z przedsię­wzięciem.

Planowane przedsięwzięcie podzielono na 4 odcinki projektowe:
-        odcinek 1: km 0+000 - km 17+100
-        odcinek 2: km 17+100 - km 24+500
-        odcinek 3: km 24+500 - km 32+300
-        odcinek 4: km 32+300 – km 42+953,96.

Wykonawcami poszczególnych odcinków są:

Odcinek 1:

  • Lider - Mota - Engil Central Europe S.A.
  • Partnerzy: Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A.; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.; Przedsiębiorstwo  Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
  • Wartość umowy: 373.362.316,44 zł

Odcinek 2:

  • Lider - HERMANN KIRCHNER Polska sp. z o.o.
  • Partnerzy: HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH; HERMANN KIRCHNER Hoch-u. Ingenieurbau GmbH
  • Wartość umowy: 204.879.860,73 zł

Odcinek 3 i 4:

  • Lider BUDIMEX S.A.
  • Partner: FERROVIAL AGROMAN S.A. Campo de las Naciones
  • Wartość umowy: 336.101.512,29 zł

Realizacja inwestycji przyczyni się do:
-        poprawy jakości infrastruktury,
-        zwiększenia komfortu podróży, a tym samym skrócenie czasu przejazdu,
-        zwiększenia przepustowości,
-        zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów,
-        niższej emisja toksycznych składników spalin w terenie zabudowanym,
-        polepszenia klimatu akustycznego,
-        podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej - wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy i zamieszkania,
-        ułatwienia ruchu turystycznego w regionie.

26.07.2010