Postanowienia i wyroki z arbitraży 2010 r.
Postanowienia i wyroki z zarbitraży 2010 r.


Postanowienia i wyroki z arbitraży w 2010 r.

 zobacz zestawienie Wokanda 2010.xls

 

Lp. Data Sygnatura akt Odwołujący Zamawiający Wynik arbitrażu Zarzucenie naruszenia art. Nazwa nadana zamówieniu Zobacz wyrok
1. 25.01.2010 KIO/UZP/5/10 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A., MSF - Moniz DA MAIA, SERRA & FORTUNATO - EMPREITEIROS S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z GDDKiA Warszawa odrzuca odwołanie art. 89 ust. 1 pkt 5 Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odc. od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km ok. 574+300 do ok. 581+250 zobacz 0005-10.pdf
2. 25.02.2010 KIO/UZP/84/10 Konsorcjum: Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, Strabag Sp. z o.o ., Zakład Robót Mostowych Mostmar M. i G. Marcinków Sp.j. Łódź GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 Budowa autostrad A1 Toruń - Stryków na odc.węzeł Piątek - węzeł Stryków zobacz 0084-10.pdf
3. 11.03.2010 KIO/UZP/104/10 Konsorcjum: Peek Traffic Sp. z o.o., Imtech Infra B.V. Rudawa GDDKiA Oddział Katowice umorzenie postępowania odwoławczego odwołujacy cofnął wniesione odwołanie ?? zobacz 0104-10.pdf
4. 02.03.2010 KIO/UZP/114/10 Konsorcjum: LAWAPOL POLSKA Sp. z o.o., Mirbud S.A., Dorożno - Stroitielnyj Triest No.5 Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 24 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 3 oraz art. 26 ust 3 Budowa autostrada A1 Toruń - Stryków na odc.Kotliska - Piątek zobacz 0114-10.pdf
5. 02.03.2010 KIO/UZP/195/10 Konsorcjum: Zamojska Dyrekcja Inwestycji ,,ZDI'' Sp. z o.o., Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. , BIK - KOPCZYK mgr inż. Piotr Kopczyk Zamość GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 1 pkt 10; art. 24 ust 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 Budowa Obwodnicy Jarosławia w ciagu DK nr 4 Jędrzychowice - Korczowa wraz z nadzorem nad realizacją robót zobacz 0195-10.pdf
6. 22.03.2010 KIO/UZP/210/10 Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o.o., WYG ENGINEERING LIMITED Warszawa GDDKiA Oddział Rzeszów dokonanie ponownej oceny wniosków z uwzgl. art. 26 ust 3 art. 93 ust. 1 pkt 7; art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1, art. 24 ust. 2; art. 24 ust. 1 pkt od 4 Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia osuwiska w m. Korzeniec Gm. Bircza w ciągu dk 28 Zator – Medyka od km 299+970 do 300+200 wraz z odbudową tej drogi na odc. objętym osuwiskiem zobacz 0210-10.pdf
7. 11.03.2010 KIO/UZP/235/10 Konsorcjum firm: POLDIM S.A., DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o., Podkarpackie Przedsięb iorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., P.I. IMB- Podbeskidzie Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 2 i ust 4, art. 45 ust 1 i 2, art. 89 ust 1 pkt 5, art. 89 ust 1 pkt 8 w zw. z art. 104 KC oraz art. 17 ust 1 pkt 4 o dyscyplinie finansów Budowa autostrady A-4 odc. Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów centalny ora dr ekspr S-19 odc, węzeł Rzeszów Zacho - węzeł Świlcza zobacz 0235-10.pdf
8. 25.03.2010 KIO/UZP/259/10 Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o., PROMOST Sp. z o.o. Szczecin GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1, art. 24 ust. 2; art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 Zarządzanie Projektem w zakresie budowy obwodnicy m. Nowogard w ciągu dk nr S6, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 0259-10.pdf
9. 27.07.2010 KIO/UZP/477/10 Konsorcjum: Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Mapa Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi Warszawa GDDKiA Oddział Poznań oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 3 oraz art. 26 ust 3
Budowa ob. wodni Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi S1 dł. 13,8 km (2 etap) zobacz 0477-10.pdf
10. 20.04.2010 KIO/UZP/498/10 DHV Polska" Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Białystok Ponowne badanie ofert i ocena art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 3 art. 89 ust. 1 pkt 4 Budowa dr. ekspr. S19 gr. państwa - Kuźnica - ...-Rzeszów - gr. państwa na odc. Korycin (z Obw. Korycina) - Knyszyn -Dobrzyniewo D. - Choroszcz (S8) z podłączeniem do dk. 8 na odc. Sochonie -Dobrzyniewo D. oraz wykonanie Studium korytarzowego dla odc. S19 Sokółka - Korycin zobacz 0498-10.pdf
11. 28-04-2010 KIO/UZP/633/10 Alpine Bau GnbH, Alte Bundesstrabe 10 A-5071 Wals bei Salzburg GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania treść ogłoszenia - warunki, art. 7 ust 1 Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odc. od węzła Świerklany (bez węzła) do gr państwa z Rep.Czeską w Gorzyczkach km 548+897 do 567+223 zobacz 0633-10.pdf
12. 10.05.2010 KIO/UZP/704/10 Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o. Kraków GDDKiA Oddział Olsztyn Ponowne badanie ofert i ocena art. 7 ust. 1; art. 32 ust. 1; art. 89 ust. 1 pkt 3; art. 89 ust. 1 pkt 4; art. 90 ust. 3; art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 wraz z nadzorem autorskim zobacz 0704_10.pdf
13. 10.05.2010 KIO/UZP/723/10 SAFEGE S.A. Nanterre GDDKiA Oddział Łódź Unieważnienie czynności wykluczenia art. 24 ust 2 pkt 3, art. 26 ust 1, art. 7 oraz przepisy rozporz. PRM w sprawie rodzajów dokumentów Zarządzanie kontraktem Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków km 215+850 do 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego zobacz 0723-10.pdf
14. 20.05.2010 KIO/UZP/730/10 Konsorcjum: APIA XXI I.A.K. sp. z o.o. APIA XXI S.A. Biuro Projektowo – Inżynierskie REDAN sp. z o.o. WORX Consulting sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Gdańsk oddalenie odwołania art. 90 ust. 2 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 Studium sieciowe,studium korytarzowe oraz studium techn. - środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy metropolii trójmiejskiej na parametrach drogi ekspresowej. zobacz 0730_10.pdf
15. 11.05.2010 KIO/UZP/732/10 Azymut Sp. z o.o. Raszków GDDKiA Oddział Wrocław unieważnienie czynności zamawiającego art. 24 ust 1 pkt 4, art. 26 ust w zw. § 11 ust 2 rozp. Ministra Sprawiedl Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejeonu Oleśnica - zadanie 4 zobacz 0732-10.pdf
16. 11.05.2010 KIO/UZP/752/10 Konsorcjum: SIAC CONTRUCTION Ltd., Aprivia S.A., Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A. Przeźmierowo GDDKiA Oddział Rzeszów oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3; art. 24 ust 2 pkt 4, artu 89 ust 1 pkt 5, art. 90 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 23 i 4 Budowa autostrady A4 na odc, od w. krzyż do w. Dębica Pustynia km 502+796 do 537+550 zobacz 0752-10.pdf
17. 13.05.2010 KIO/UZP/763/10 "BADERA" Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa - Lider Konsorcjum Rudniki GDDKiA Oddział Wrocław odrzuca odwołanie odwołanie zostało złożone przez podmiot nieuprawniony Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie rejonu Wołów zobacz 0763-10.pdf
18. 14.05.2010 KIO/UZP/766/10 "BADERA" Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa - Lider Konsorcjum Rudniki GDDKiA Oddział Wrocław odrzuca odwołanie odwołanie zostało złożone przez podmiot nieuprawniony Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie rejonu Wrocław zobacz 0766-10.pdf
19. 21.05.2010 KIO/UZP/815/10 Konsorcjum: ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp.J., MP-Mosty Sp. z o.o. Kraków GDDKiA Oddział Kraków oddalenie odwołania art. 90 ust. 2 i ust. 3; art. 7 ust. 1 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy dk nr 7 na odc. Węgrzyce - Kraków w km 656+500-657+897 zobacz 0815-10.pdf
20. 18.05.2010 KIO/UZP/835/10 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego cofnięcie odwołania Budowa dr ekspresowej S3 na odc. od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Pólnoc. odc. 1 i 3 od km 18+040 do 37+146 zobacz 0835_10.pdf
21. 19.05.2010 KIO/UZP/836/10 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego cofnięcie odwołania Budowa drogi ekspresowej S-3 na odc. od Gorzowa Wkp. do węzła Międzyrzecz Północ – odcinek 2: od km 0+(-) 500 do 18+040 zobacz 0836_10.pdf
22. 28.05.2010 KIO/UZP/847/10 Konsorcjum firm: Arcadis So. z o.o., DHV Polska Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 GDDKiA Warszawa Ponowne badanie ofert i ocena art. 7 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt. 4) Zarządzanie kontraktem: Budowa aut. A1 na odc, gran, woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków. Zadanie II - odc. 4 węzeł Stryków I w tym pełnienie nadzoru zobacz 0847-10.pdf
23. 28.05.2010 KIO/UZP/882/10 Konsorcjum: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j., Tebodin SAP - Projektu Sp. z o.o. , 90-046 Łódź, ul. Wodna 47 GDDKiA Warszawa Ponowne badanie ofert i ocena art. 89 ust. 1 pkt 3) i 4), art. 90 ust. 2, art. 7 Zarządzanie kontraktem: Budowa aut. A1 na odc, gran, woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków. Zadanie II - odc. 4 węzeł Stryków I w tym pełnienie nadzoru zobacz 882-10.pdf
24. 31.05.2010 KIO/UZP/886/10 ECM Group Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Poznań oddalenie odwołania art. 7 ust 1 i 3; art. 26 ust 3, art. 89 ust 1 Zarządzanie proktem w zakresie budowy dr ekspr S5 (A2-A8) odc. Kaczkowo - Korzeństwo obw. Bojanowa i Rawicza w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 0886-10.pdf
25. 31.05.2010 KIO/UZP/903/10 Lafrentz-Polska Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział Poznań oddalenie odwołania art. 7 ust 1 i 3; art. 22 ust 1 pkt 4; art. 24 ust 1 pkt 10 i ust 2 pkt 3) i 4); art. 26 ust 3, art. 46 ust 1 pkt 1, art. 87 ust 1 art. 87 ust 2 pkt 1) i 2)art. 89 ust 1 pkt 2) i 6), art. 91 ust 1 Zarządzanie proktem w zakresie budowy dr ekspr S5 (A2-A8) odc. Kaczkowo - Korzeństwo obw. Bojanowa i Rawicza w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 0903-10.pdf
26. 31.05.2010 KIO/UZP/908/10 Mostostal Warszawa S.A. Warszawa GDDKiA Oddział Gdańsk umorzenie postępowania odwoławczego art. 22 ust. 4; art. 7 Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami, w ciągu dk nr 90 zobacz 0908-10.pdf
27. 07.06.2010 KIO/UZP/ 938/10 IBM Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 2a oraz art. 26 ust. 3 i 4 Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej zobacz 0938-10_997-10_1035- 10.pdf
28. 02.06.2010 KIO/UZP/951/10 Konsorcjum: Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Mapa Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 i 2 Budowa dr ekspr 517, odc Kurów - Lublin – Piaski Zadanie nr 5: Rozbudowa dk nr 17 (12) na odc. Lublin – Piaski, Zadanie 5a: Budowa ulicy „Projektowanej" klasy G, odc. od Al. Witosa w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku", zobacz 0951-10.pdf
29. 14.06.2010 KIO/UZP/954/10 Lafrentz-Polska Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział Opole oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 90 ust 2, art. 89 ust 1 pkt 4 w zw. z art.. 90 ust 3 Opracowanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwodnicy miasta Nysa w ciagu dk 41 i 46 zobacz 0954-10.pdf
30. 14.06.2010 KIO/UZP/962/10 Konsorcjum: DHV Polska Sp. z o.o., DHV B.V. Warszawa GDDKiA Oddział Opole oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 90 ust 2, art. 89 ust 1 pkt 4 w zw. z art.. 90 ust 3 Opracowanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwodnicy miasta Nysa w ciagu dk 41 i 46 zobacz 0962-10.pdf
31. 07.06.2010 KIO/UZP/997/10 Konsorcjum: Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., Sanef S.A., Egis Projects S.A., Maribel Investments Sp. z o.o., Cardus Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa dokonanie ponownej oceny wniosków z uwzgl. art. 26 ust 3 art. 7 ust 1, art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 26 ust. 3, art. 51 ust. 1 Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej zobacz 0938-10_997-10_1035- 10.pdf
32. 07.06.2010 KIO/UZP/1035/10 Konsorcjum: Autostrada Mazowsze S.A., Autostrade per I'Italia S.p.A., Asseco Poland S.A., Asseco Czech Republic a.s., FELA Management AG Katowice GDDKiA Warszawa dokonanie ponownej oceny wniosków z uwzgl. art. 26 ust 3 art. 24 ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2) Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej zobacz 0938-10_997-10_1035- 10.pdf
33. 21.06.2010 KIO/UZP/1039/10 Konsorcjum firm: Fundacja PATRIMONIUM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań GDDKiA Oddział Bydgoszcz oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 6 „Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie budowy autostrady A-1 na odcinku Czerniewice – granica województwa kujawskopomorskiego/łódzkiego od km 151+900 do km 23+817 zobacz 1039_10.pdf
34. 14.06.2010 KIO/UZP/1043/10 Konsorcjum firm: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., SGS Polska Sp. z o.o., Fir ma Menadżersko-Konsultingowa Kolmen Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego cofnięcia odwołania Budowy drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1043_10.pdf
35. 14.06.2010 KIO/UZP/1055/10 SAFEGE S.A. Nanterre GDDKiA Oddział Łódź oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 7 Zarządzanie kontraktem Budowa obwodnicy Opoczna w ciągu drogi krajowej Nr 12 na długości około 7,8 km” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1055_10.pdf
36. 18.06.2010 KIO/UZP/1099/10 Schmidt Polska Sp. z o.o. Kielce GDDKiA Oddział Kielce oddalenie odwołania art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 7 Dostawę rozsypywarek środków chemicznych w ilości 32 szt.z podziałem na zadania: Zad. I - IV zobacz 1099_10.pdf
37. 22.06.2010 KIO/UZP/1119/10 ARCHEOTECH Pracownia Archeologiczno Architektoniczna Łukasz Król Oborniki Śląskie GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego art. 89 ust 1 pkt 2, Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych w ramach budowy drogi ekspresowej S17, odc. Kurów - Lublin – Piaski zobacz 1119_10.pdf
38. 21.06.2010 KIO/UZP/1125/10 Konsorcjum: DHV Polska Sp. z o.o., DHV B.V. Warszawa GDDKiA Oddział Olsztyn Ponowne badanie ofert i ocena art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 i art. 7 oraz pkt 17 Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną, Studium Techn-Ekon-Środow. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy międzynarodowej drogi ekspresowej nr 61 na odc. od w. Szczuczyn do w. Szkocja. zobacz 1125_10.pdf
39. 24.06.2010 KIO/UZP/1135/10 Konsorcjum: MP-Mosty Sp. z o.o., RPS Consulting Engineers Limited Kraków GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 4 w zwi. z art. 90 ust. 3 i art. 7 oraz pkt 17 rozdziału 1 tom I SIWZ. Zarządzanie projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice Żywiecka/Bystrzańska – Żywiec, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1135_10_1136_10.pdf
40. 24.06.2010 KIO/UZP/1136/10 Konsorcjum: Lafrentz - Polska Sp. z o.o., Inwestycje, Budownictwo, Handel ,,Inwest - Complex'' Sp. z o.o . Poznań GDDKiA Warszawa Ponowne badanie ofert i ocena art. 7 ust. 1 i 3, art. 90 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 1 w zw. z ust. 2, ust. 1 pkt. 2,art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 24; ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Zarządzanie projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice Żywiecka/Bystrzańska – Żywiec, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1135_10_1136_10.pdf
41. 28.06.2010 KIO/UZP/1147/10 Konsorcjum firm: " Krzyszkowscy" Sp. j., Firma Drogowo- Inżynieryjna " Stop" Głogów GDDKiA Oddział Wrocław oddalenie odwołania art. 24 ust 2, pkt 2 i 3, art. 89 ust 1 pkt 5, art. 26 ust 1 i 2b Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu Lenica zobacz 01147-10.pdf
42. 29.06.2010 KIO/UZP/1166/10 EGIS Poland Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Łódź umorzenie postępowania odwoławczego cofnięcie odwołania Zarządzanie kontraktem Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu dk nr 14 bis (łącznik) i S14 na odc. Ksawerów Dobroń, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1166_10.pdf
43. 24.06.2010 KIO/UZP/1176/10 Konsorcjum" NDI S.A., SB Granit S.A. Sopot GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w zw. z art. 85 ust. 2 i ust. 4, art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w zw. z art. 181 ust. 2a, art. 181 ust. 2 Budowa autostrady A-4 Tarnów Rzeszów, na odcinku od węzła KrzyŜ do węzła Dębica Pustynia km około 502+796,97 do około 537+550 zobacz 1176_10.pdf
44. 06.07.2010 KIO/UZP/1237/10 Konsorcjum firm: EGIS Poland Sp. z o. o., Egis Route- Scetauroute S. A. Oddział w Polsce, DHV Polska Sp. z o. o. Warszawa; Warszawa GDDKiA Warszawa - - - {44}
45. 07.07.2010 KIO/UZP/1242/10 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Warszawa GDDKiA Oddział Gdańsk - - - {45}
46. 08.07.2010 KIO/UZP/1249/10 Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o. o., Scott Wilson Ltd Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 3) i 4), art. 24 ust. 4, art. 91 ust. 1, art. 7 ust. 1 i ust. 3 Zarządzanie projektem: „Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg Olsztynek, na odcinku Miłomłyn Olsztynek, w tym pełnienia nadzoru nad realizacją robót zobacz 1249_10.pdf
47. 08.07.2010 KIO/UZP/1316/10 Konsorcjum: Biuro Projektowo Inżynierskie REDAN Sp. z o.o., APIA XXI IAK Sp. z o.o., APIA XXI S.A. Szczecin GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 46 ust. 5 pkt 2, art. 94 ust. 2 Zarządzanie Projektem w zakresie budowy obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi krajowej nr S6, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1316_10.pdf
48. 12.07.2010 KIO/UZP/1320/10 Konsorcjum: Autostrada Mazowsze S.A., Autostrade per I'Italia S.p.A., Asseco Poland S.A., Asseco Czech R epublic a.s., FELA Management AG Katowice GDDKiA Warszawa odrzuca odwołania art. 8 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 4 Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej zobacz 1320_10.pdf
49. 28.07.2010 KIO/UZP/1473/10 Konsorcjum firm: Hydrogeo- Polska S. A., PHU Hydrogeo Jarosław Borkowski, Hidroelektra Niskogradnja d. d ., Grupa Finansowa Cargo Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Opole oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk nr 45 – Rozbudowa dk nr 45 Granica Państwa – Racibórz – Opole – Kluczbork – Złoczew, odc. Węzeł Dąbrówka – Boguszyce zobacz 1473_10.pdf
50. 30.07.2010 KIO/UZP/1526/10 Konsorcjum: Kapsch TrafficCom AG, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Texel Sp. z o.o. Wiedeń GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 7 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej zobacz 1526_10.pdf
51. 06.08.2010
KIO/UZP/1553/10 Konsorcjum: EKONOVA Sp. z o.o., Placidus Investments Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Łódź
oddalenie odwołania art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 3) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów akustycznych przy autostradzie A2 na odc. od granicy wojew. wielkopolskiego /łódzkiego do węzła Stryków zobacz 1553_10.pdf
52. 02.08.2010 KIO/UZP/1573/10 HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56  91-463 Łódź, Polska, HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH Hermann Kirchner Str. 6, D-36251Bad Hersfeld Niemcy GDDKiA Oddział Kielce
umorzenie postępowania odwoławczego art.7, 29 ust. 1 i 2, art. 647 KC w zw. z art. 14 i 139 Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej obwodnicy Jędrzejowa zobacz 1573_10.pdf
53. 06.08.2010 KIO/UZP/1581/10 ALPINE Bau GmbH Wals k. Salzburga
GDDKiA Oddział Gdańsk umorzenie postępowania odwoławczego Odwołujący nie oponował w zakresie treści pisma zamawiającego uwzględniającego jego żądania. ??? zobacz 1581_10.pdf
54. 11.08.2010
KIO/UZP/1599/10 Konsorcjum: Autostrada Mazowsze S.A., Autostrade per I'Italia S.p.A., Asseco Poland S.A., Asseco Czech R epublic a.s., FELA Management AG Katowice GDDKiA Warszawa
oddalenie odwołania art. 29, § 3 ust. 1, art. 7 ust. 1 Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej zobacz 1599_10.pdf
55. 23.08.2010
KIO/UZP/1698/10
Konsorcjum: HERMANN Kirchner Polska Sp. z o.o., HERMANN Kirchner Bauunternehmung Gmbh, Strabag Sp. z o.o ., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. Łódź
GDDKiA Oddział Warszawa
uwzględnia odwołania i nakazuje modyfikację SIWZ art.7, 29 ust. 1 i 2, art. 647 KC w zw. z art. 14 i 139, art. 353 KC w zw, z art. 483 par. 1 KC i w zw. z art. 14 i 39 uPzp Budowa dk S7 o parametrach drogi ekspresowej na odc. koniec obwodnicy Radomia - gr. woj.. mzaowieckiego zobacz 1698_10.pdf
56. 03.09.2010
KIO/UZP/1725/10 Konsorcjum: Strabag Sp. z HEILIT WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Pruszków GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 29 ust 1 w zw. z art. 31 ust 2 i 3 Pzp, § 15, § 18 i 19 rozp. MI z2.09.2004 Projekt i budowa autostrady A 1 Stryków - węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków 1” bez węzła) do km 335+937,6 zobacz 1725_10_1727_10.pdf
57. 03.09.2010
KIO/UZP/1727/10 Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A.; WARBUD S.A.; EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, EUROVIA CS, a.s.; JOHANN B UNTE Bauunternehmung Gmbh & Co. KG; BUNTE Polska Sp. z o.o.; PBDiM "ERBEDIM" Sp. z o.o.; PRM "Mosty-Łódź GDDKiA Warszawa uwzględnia odwołania i nakazuje modyfikację SIWZ zmiana postanowień SIWZ Projekt i budowa autostrady A 1 Stryków - węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków 1” bez węzła) do km 335+937,6 zobacz 1725_10_1727_10.pdf
58. 26.08.2010 KIO/UZP/1738/10 Kancelaria Prawna Mariusz Załucki Rzeszów
GDDKiA Oddział Rzeszów
oddalenie odwołania art. 7 ust. 1, art. 87 ust. 1 zd. 2 w zw. z art. 26 ust. 3, art. 96 ust. 3 § 5 Rozp.PRM z 16.10.2008; art. 24 ust. 2 pkt 3 względnie art. 87 ust. 1 i inne Obsługa prawna kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie zobacz 1738_10.pdf
59. 27.08.2010 KIO/UZP/1755/10 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
GDDKiA Warszawa
ponowne badanie ofert i ocena
art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 8, art. 91 ; art. 14 w zw. z art. 104 k.c. Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z dk 7. Etap I: Budowa dr. ekspr. S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła). Cz. 2: odc. zlokalizowany w granicach m. st. Warszawy
zobacz 1755_10.pdf
60. 08.09.2010 KIO/UZP/1823/10 Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A., Doprastav a.s., Zakład Robót Mostowych "Mostmar" Marcin i Grzegorz Marcinków Sp.j. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2, art. 90 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 4 Kontynuacja budowy autostrady płatnej A 1, odc. od węzła "Świerklany" (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, dł. 18,33 km zobacz 1823_10.pdf
61. 16.09.2010 KIO/UZP/1889/10 Konsorcjum: Hydrogeo-Polska S.A., Alpine Bau GmbH Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust.3 Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odc. Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do 188+513,69 zobacz 1889_10.pdf
62. 24.09.2010 KIO/UZP/1990/10 ARCADIS Sp. z o. o. Warszawa
GDDKiA Warszawa Ponowne badanie ofert i ocena art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a i art. 91 ust. 1, a takŜe art. 7 ust. 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla dr ekspresowej S12 na odc. Piotrków Tryb. (Al) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz dr ekspresowej S74 na odc. Sulejów (S12) - gr. woj. Świętokrzyskiego zobacz 1990_10.pdf
63.  30.09.2010 KIO/UZP/2014/10 "ELMONTEX" Spółka Jawna Marek Bartłomowicz, Jacek Pelc Szczecin  GDDKiA Oddział Szczecin  oddalenie odwołania  art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 3 i art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. 1  usługi w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych nr 6, 11, 25 – 3 zadania zobacz 2014_10
64. 04.10.2010 KIO/UZP/2048/10 Konsorcjum: FCC Construction S.A., Erbud S.A. Barcelona, Hiszpania GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego cofnięcie odwołania Budowę drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (12) na odcinku Lublin (węzeł Witosa) - Piaski (początek obwodnicy) od km 616+616 do km 630+400, Zadanie 5a: Budowa ulicy „Projektowanej” (obecnie al. NSZZ „Solidarność”) klasy G  zobacz 2048_10.pdf
65. 14.10.2010 KIO/UZP/2175/10 Konsorcjum: HERMANN KIRCHNER, Strabag Sp. z o.o., Zakład Robót Mostowych MOSTMAR Marcin i Grzegorz Marci nków Spółka Jawna. Łódź GDDKiA Warszawa odrzuca odwołanie art. 7, art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 647 i 353 KC Budowa drogi ekspresowej SI7, odc. Kurów - Lublin -Piaski Zadanie nr 2: odc. węzeł „Bogucin" - węzeł „Dąbrowica" wraz z węzłem; zadanie nr 2a: budowa dk klasy GP, odc. węzeł „Dąbrowica" - granica administracyjna m. Lublina zobacz 2175_10.pdf
66. 18.10.2010 KIO/UZP/2211/10 Konsorcjum: MyToll Sp. z o.o., Strabag AG, Kulczyk Holding S.A., Efkon AG Warszawa GDDKiA Warszawa odrzuca odwołanie udzielenie pełnomocnictwa mimo braku prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektroniczne  zobacz 2211_10.pdf
67. 19.10.2010 KIO/UZP/2212/10 JMT Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowo-Projektowa Marian Skiba Tarnów GDDKiA Oddział Rzeszów Ponowne badanie ofert i ocena art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 4, art. 7 ust. 1 ora zozp. PRM § 1 ust. 1 pkt 2 dot. rodzaju dokumentów Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 84 Sanok - Krościenko z drogą wojewódzką nr 892 Zagórz - Komańcza  w m. Zagórz zobacz 2212_10.pdf
68. 04.11.2010 KIO/UZP/2328/10 Konsorcjum: MyToll Sp. z o.o., Strabag AG, Kulczyk Holding S.A., Efkon AG Warszawa GDDKiA Warszawa odrzuca odwołanie art. 91 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Krajowy System Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem Opłaty Elektronicznej.  zobacz 2328_10.pdf
69. 12.11.2010 KIO/UZP/2380/10 Konsorcjum firm: WYG International Sp. z o. o., WYG Ireland Limited Warszawa GDDKiA Oddział Kielce dokonanie ponownej oceny wniosków art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 27 ust. 1 Opracowanie dokumentacji budowlanej – Studium Projektu Budowlanego dla zadania: budowa dwujezdniowej dr ekspr S7 na odc. Chęciny – Jędrzejów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz 2380_10.pdf
70. 18.11.2010 KIO/UZP/2416/10 Konsorcjum: APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., APIA XXI S.A. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa - - -  
71. 18.11.2010 KIO/UZP/2417/10 SAFEGE S.A. Nanterre GDDKiA Oddział Warszawa - - -  
72. 25.11.2010 KIO/UZP/2468/10 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków GDDKiA Oddział Białystok nakazuje modyfikację SIWZ treść postanowień SIWZ Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)  zobacz 2468_10.pdf
73. 23.11.2010 KIO/UZP/2484/10 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Kraków GDDKiA  Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego cofnięcie odwołania ??? zobacz 2484_10.pdf
74. 26.11.2010 KIO/UZP/2498/10 Konsorcjum: Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Ingenieurburo Dipl.-Ing. H. Vossing Gmbh, Voessing Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Gdańsk oddalenie odwołania art. 90 ust. 2 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 7 Koncepcja programowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: „Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia zobacz 2498_10.pdf
75. 29.11.2010 KIO/UZP/2499/10 EGIS Poland Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Gdańsk oddalenie odwołania art. 92 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Budowa obwodnicy m. Malbork  w ciągu dk nr 22 granica państwa – Gorzów Wielkopolski –  – Grzechotki – granica państwa zobacz 2499_10.pdf