ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH w sezonie 2013/2014


 

 


Odcinki dróg krajowych

z podziałem na standardy zimowego utrzymania

 

Nr drogi

Nazwa drogi

Nazwa odcinka

Długość

/km/

Rejon

Standard  I z.u.d.

8

Prosienica – Zambrów – Białystok – Suwałki – Budzisko

Prosienica – Jeżewo

Jeżewo – gr. m. Białystok  

gr. m. Białystok – Korycin

Korycin – Augustów

Augustów – gr. m. Suwałki gr. m. Suwałki – Budzisko

58,36

25,62

33,73

55,52

21,34

20,19

Zambrów

Białystok

Białystok

Augustów

Suwałki

Suwałki

 Standard II z.u.d. 

8

Prosienica – Zambrów – Białystok – Suwałki – Budzisko

Jeżewo – Białystok

(droga autobusowa)

24,50

Białystok

 

 

16

gr. woj. – Augustów – Giby – Ogrodniki

Rutki  Nowe - Augustów

Augustów – Ogrodniki

15,22

50,57

Augustów

Suwałki

19

Kuźnica – Białystok – Zabłudów – Siemiatycze

Kuźnica  – Święta Woda – dk nr 8

gr. m. Białystok – Zabłudów

Zabłudów – Turna Mała

 

49,78

10,86

86,00

 

Białystok

Białystok

Bielsk Podlaski

61

gr. woj. – Rydzewo – Łomża – Grajewo – Augustów

Rydzewo – gr. m. Łomża

Piątnica - Grajewo

Grajewo – Augustów

21,08

59,43

41,32

Łomża

Łomża

Augustów

63

Kisielnica – Łomża – Szulborze Kozy

gr. m. Łomża – Zambrów – Czyżew – Szulborze Kozy

49,33

Zambrów

65

Gołdap – Ełk –  Grajewo – Białystok – Bobrowniki

Grajewo – Knyszyn

Knyszyn – gr. m. Białystok gr. m. Białystok - Bobrowniki

52,52

20,60

46,18

Augustów

Białystok

Białystok

 

 

 

Nr drogi

Nazwa drogi

Nazwa odcinka

Długość

Rejon

 Standard III z.u.d.  (grupa 3 i 4)

58

Piecki – Pisz – Szczuczyn

Gr. woj. – Szczuczyn

5,39

Łomża

62

Sokołów Podl. – Tonkiele – Drohiczyn

Gr. woj. – droga nr 19

22,02

Bielsk Podlaski

63

Węgorzewo – Kisielnica – Łomża – Zambrów - Sokołów Podlaski

Wincenta – Kolno – Kisielnica

 

29,85

 

Łomża

64

Piątnica – Wizna – Jeżewo

Piątnica – Jeżewo

46,86

Łomża

66

Zambrów - Wysokie Maz. - Bielsk Podl. – Połowce

Zambrów-Brańsk

Brańsk – Połowce

52,93

60,98

Zambrów

Bielsk Podlaski

Standard V z.u.d.  ( drogi serwisowe )

8

Prosienica – Białystok – Suwałki – Budzisko

Obwodnica Zambrowa

Jeżewo - Białystok

Białystok - Sochonie

Sztabin – Kolnica

Obwodnica Augustowa

5,75

21,97

5,95

15,09

5,27

Zambrów

Białystok

Białystok

Augustów

Augustów

19

Kuźnica – Białystok – Bielsk Podlaski - Siemiatycze

Obwodnica Wasilkowa

m. Bielsk Podlaski, m. Dziadkowice

4,00

2,00

Białystok

Bielsk Podlaski

65

Białystok – Bobrowniki

m. Waliły Stacja

0,94

Białystok

66

Zambrów – Brańsk – Bielsk Podl. - Połowce

Zambrów – Brańsk

m. Brańsk

5,30

1,00

Zambrów

Bielsk Podlaski

           

 


Długość dróg z podziałem na standardy

zimowego utrzymania

 

 

 

 

Lp

 

 

Rejon

 

Długość dróg twardych

standardu

I-III

 

Standardy utrzymania dróg

 

Posypywanie

 

I

 

II

 

III

 

V

 

Razem

 

Ciągłe

 

Miejscowe

1

Augustów

164,6

55,5

109,1

0

20,4

185,0

164,6

0

2

Białystok

256,6

125,2

131,4

0

33,0

289,6

256,6

33,0

3

Bielsk Podlaski

169,0

0

86,0

83,0

3

172,0

169,0

3

4

Łomża

163,0

0

81,0

82,0

0

163,0

142,0

0

5

Suwałki

96,0

45,0

51,0

0

0

96,0

96,0

0

6

Zambrów

179,0

77,0

49,0

53,0

11,0

190,0

179,0

5,0

GDDKiA Oddział

1028,2

299,9

532,5

218,0

67,40

1095,6

1007,2

41,0

 

 


Opis standardu utrzymania dróg w okresie zimowym

               

 

 

Lp.

 

 

Standard

 

 

 

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte ( zlikwidowane )

 

 

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

1.

2.

3.

3.

4.

 

1.

 

I

 

 

 

Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody

Dotyczy jezdni i poboczy :

- śnieg luźny może zalegać                           - do 4 godz.

- błoto pośniegowe może  występować        - do 6 godz.

 

-       gołoledzi                       - 3 godz.

 • szronu                           - 3 godz.
 • szadzi                            - 3 godz.
 • lodowicy                       - 4 godz.
 • śliskości pośniegowej   - 4 godz.

 

 

2.

 

 

II

 

 

 

Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

 

- śnieg luźny może zalegać                           - do 4 godz.

- błoto pośniegowe może  występować        - do 6 godz.

- może występować warstwa zajeżdżonego - do 6 godz.

  śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu

 • gołoledzi                       - 3 godz.
 • szronu                           - 3 godz.
 • szadzi                            - 3 godz.
 • lodowicy                       - 4 godz.
 • śliskości pośniegowej   - 4 godz.

 

 

 

3.

 

 

 

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na :

 • skrzyżowaniach z drogami twardymi
 • skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
 • odcinkach o pochyleniu > 4 %
 • przystankach autobusowych
 • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 

 

- śnieg luźny może zalegać                           - do 6 godz.

 

- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu

  o grubości utrudniającej ruch samochodów

  osobowych  -  zaspy  mogą występować    - do 6 godz.

- zaspy mogą występować                            - do 6 godz.

 

W miejscach wymienionych w kol. 3 :

 • gołoledzi                       - 5 godz.
 • szronu                           - 5 godz.
 • szadzi                            - 5 godz.
 • lodowicy                       - 5 godz.
 • śliskości pośniegowej   - 6 godz.

4.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.

- śnieg luźny może zalegać                           - do 8 godz.

- śnieg zajeżdżony może występować

- języki śnieżne mogą występować

- zaspy mogą występować                            - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach ustalonych

- gołoledzi                            -  8 godz.

- śliskości pośniegowej       - 10 godz.

- lodowicy                            -  8 godz.

5.

V

Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi.

- śnieg luźny może zalegać                           - do 16 godz.

- śnieg zajeżdżony może występować

- nabój śnieżny może występować

- zaspy mogą występować                            - do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach ustalonych

- gołoledzi                            -  8 godz.

- może występować

   śliskość pośniegowa

 

 

06.gif

                      WYKAZ TELEFONÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

PODLEGŁYCH GDDKiA ODDZIAŁ BIAŁYSTOK NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO

 

 

Stanowisko

 

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

służbowy

prywatny

komórkowy

Rejon Augustów

p.o. Kierownika

Krzysztof Gąsiewski

87 6433461

 

606759835

Z-ca Kierownika

 

 

 

 

Bryg. Patrolowa I

Bogusław Wierzbiński

87 6433464

 

600832676

Bryg. patrolowa II

Jarosław Dziądziak

87 6433464

 

606759834

Bryg. Patrolowa III

Stanisław Wajs

86 2723547

 

694405400

Dyżurny ZUD

 

87-643-34-64 lub 62

606-759-833

Rejon Białystok

Kierownik

Krzysztof Gleba-Zawadzki

85 7497801

 

600823433

Z-ca Kierownika

 

 

 

 

Bryg. Patrolowa I

Kazimierz Arciszewski

85 7497807

 

694405403

Bryg. Patrolowa II

Rafał Pełszyński

85 7497807

 

694405419

Bryg. Patrolowa III

Adam Druć

85 7115770

 

662236008

Dyżurny ZUD

 

tel. 85-74-97-806 lub tel./fax. 85-741-28-43

Rejon Bielsk Podlaski

Kierownik

Jan Dawidziuk

85 7300135

 

606759845

Z-ca Kierownika

Zbigniew Choroszkiewicz

85 7300135

 

694405412

Bryg. Patrolowa I

Teodor Ignatowicz

85 7300136

 

694405422

Bryg. Patrolowa II

Marcin Prześniak

85 7300136

 

694405411

Bryg. Patrolowa III

Mirosław Ciołko

85 6555183

w. 46

 

606381869

Dyżurny ZUD

 

85-730-01-36

694-405-423

 

Rejon Łomża

p.o. Kierownika

Jan Czyżewski

86 2160138

 

606759843

Z-ca Kierownika

 

 

 

 

Bryg. Patrolowa I

Lechosław Chrostowski

86 2160138

 

694405426

Bryg. patrolowa II

Jarosław Popkowski

86 2735248

 

694405413

Bryg. Patrolowa III

Wojciech Rogalski

86 2160138

 

694405425

Dyżurny ZUD

 

86-216-05-16

 

Rejon Suwałki

Kierownik

Marek Otrocki

87 5631590

 

694405416

Z-ca Kierownika

 

 

 

 

Bryg. Patrolowa I

Zdzisław Gawiński

87 5631590

 

600832935

Bryg. Patrolowa II

Jerzy Salwecki

87 5162134

 

694405427

Dyżurny ZUD

 

87-566-42-58 lub 563-15-92

606759832

Rejon Zambrów

Kierownik

Marek Rybołowicz

86 2713374

 

662128927

Z-ca Kierownika

 

 

 

 

Bryg. Patrolowa I

Andrzej Krajewski

86 2713374

 

600745698

Bryg. Patrolowa II

Bogdan Leśniewski

86 2713374

 

606759837

Bryg. Patrolowa III

Piotr Matusiak

86 2713374

 

606759836

Dyżurny ZUD

 

86-271-33-74

 

 

 

Sprzęt do odśnieżania dróg

 

 

Lp.

 

Rejon

Pługi lemieszowe

 

Wirniki

Lekkie

Średnie

Ciężkie

Spycharki

Równiarki

1

Augustów

20

6

3

2

4

1

2

Białystok

13

9

3

0

5

2

3

Bielsk Podlaski

7

9

5

2

5

2

4

Łomża

8

11

0

3

4

3

5

Suwałki

9

4

2

1

2

1

6

Zambrów

10

13

2

1

1

2

GDDKiA Oddział

67

52

15

9

21

11

 


Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej

 

 

Lp.

 

Rejon

Rozsypywarki środków chemicznych

 

Ładowarki

Solarki

Piaskarki

Razem

1.

Augustów

9

2

11

4

2.

Białystok

12

2

14

3

3.

Bielsk Podlaski

5

0

5

2

4.

Łomża

8

0

8

2

5.

Suwałki

6

0

6

2

6.

Zambrów

9

1

10

2

GDDKiA Oddział

49

5

54

15