S10 Obwodnica Stargardu


I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 13,43 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2008-2009

- wartość projektu: 339 mln. złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna: 03.07.2007

decyzja środowiskowa: 16.04.2007

pozwolenia na budowę: 15.11.2007

rozpoczęcie budowy: 19.05.2008

zakończenie budowy: 30.11.2009

otwarcie drogi: 21.12.2009

 

II. Opis inwestycji:

 

Przejazd krajową „dziesiątką” przez miasto Stargard Szczeciński był bardzo uciążliwy. Odbywał się przez teren zabudowany, z wieloma utrudnieniami w ruchu z uwagi na liczne przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne i skrzyżowania. Nawierzchnia drogi była zniszczona i nie przystosowana do przenoszenia nacisków 115 kN/oś. Średni dobowy ruch pojazdów przez Stargard wynosił około 15 000. Znaczny ruch tranzytowy przez centrum miasta Stargard i bardzo duży ruch lokalny stwarzały duże zagrożenie i dla mieszkańców i dla użytkowników drogi. Budowa obwodnicy Stargardu stanowiła kontynuację przebudowy drogi realizowanej od strony Szczecina.

 

1. Przebieg drogi

         Obwodnica obejmuje budowę odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 10 na długości 13,43 km wraz z budową 3 węzłów drogowych. Obwodnica omija Stargard od południa. Trasa zaczyna się na wykonanym częściowo w ramach budowy obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa węźle Stargard Szczeciński Zachód. Następnie droga biegnie w kierunku południowym, w rejonie Golczewa skręca za zachód. W rejonie węzła Centrum obwodnica przecina linię kolejową Stargard - Pyrzyce. Dalej trasa przecina linię kolejową Szczecin – Poznań i dolinę Iny. Za węzłem wschód droga włącza się w DK nr 10.  

ORIENT STARGARDdzth.jpg  

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: "S"

- prędkość projektowa: 100 km/h

- przewidywany ruch: KR 6

- obciążenie nawierzchni: 115 KN

- przekrój:

• liczba jezdni: 2 + pas rozdziału

• ilość pasów ruchu na jezdni: 2 + pas awaryjnego postoju

• szerokość:

2 x ( 2 x 3,5 m pas ruchu + 1 x 2,5 m pas aw. postoju) + 4,0 m pas rozdziału

 

3. zakres inwestycji

 

Przedmiotem inwestycji była budowa południowej dwujezdniowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości odcinka 13,43 km na parametrach drogi ekspresowej. Została zrealizowana przebudowa lokalnego układu komunikacyjnego, w tym: budowa dojazdów do wiaduktów na drogach: powiatowej, gminnych, wewnętrznej; przebudowa ścieżki rowerowej; budowa odcinków dróg gminnych i wewnętrznych zapewniających odtworzenie i ciągłość przeciętych przez obwodnicę połączeń komunikacyjnych i dojazd do pól. Budowa oświetlenia, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej gazowej i wodociągowej oraz przebudowa kanalizacji i przebudowa urządzeń melioracyjnych. Budowa urządzeń ograniczających uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska. W ramach inwestycji wyremontowano również dawny przebieg DK  nr 10 przez miasto Stargard, mianowicie ulice: Szczecińska, Bema i Bogusława.

 

4. obiekty inżynierskie

estakady/ 1 szt.

wiadukty/ 8 szt.

kładki/ 2 szt.

przepusty/ 61 szt.

 

5. węzły:

Węzeł Stargard Szczeciński Zachód

Węzeł Stargard Szczeciński Centrum

Węzeł Stargard Szczeciński Wschód

 

III. Ochrona środowiska

 

1.Estakada nad doliną Iny umożliwiająca migrację zwierząt.

2.Przepusty ekologiczne dla zwierząt.

3.Ogrodzenie.

4. Zieleń izolacyjna i dogęszczająca.

5. Ekrany akustyczne

urządzenia odwadniające:

1. Szczelny system odprowadzenia wód opadowych

wraz z urządzenia podczyszczającymi.

2. Przydrożne rowy trawiaste.

 

IV. Bezpieczeństwo

bariery ochronne stalowe w pasie dzielącym i w poboczu,

przejazdy awaryjne przez pas dzielący drogi ekspresowej,

wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

ogrodzenie na całej długości drogi ekspresowej,

oznakowanie poziome i pionowe:

Oznakowanie pionowe folia II generacji, konstrukcje kratowe wsporcze

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

 

zdjęcia drogi

_DSC0632th.jpg  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA