S7 Obwodnica Jędrzejowa


Długość odcinka – 5,8 km

Etap - inwestycja zrealizowana 

Lata realizacji 2003 -2005

 

Długość 5,8 km (od km 554+941,71 do km 560+736,19) – odcinek dwujezdniowy 3,1 km, odcinek jednojezdniowy 2,7 km,

droga klasy S (ekspresowa)

Inwestycja obejmowała budowę węzła przy ulicy Kieleckiej, węzła przy ulicy Pińczowskiej, skrzyżowania w Łączynie Małym.

W ramach inwestycji powstało 7 obiektów inżynierskich:

- wiadukt nad obwodnicą w ciągu łącznicy węzła przy ulicy Kieleckiej

- wiadukt ciągu obwodnicy nad ulicą Krzywą

- przepusty ramowe dla przeprowadzenia rzeki Murawki i rzeki Jasionki pod obwodnicą

- wiadukt w ciągu obwodnicy nad ulicą Pińczowską

- wiadukt w ciągu obwodnicy nad ulicą Głowackiego

- mostowy przejazd gospodarczy w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową

-wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolei wąskotorowej Jędrzejów – Umianowice

Koszt robót budowlanych 50,1 mln PLN

Finansowanie w ramach Kontraktu nr 63 Drugiego Projektu Drogowego Banku Światowego