A1 Piekary Śląskie - Maciejów


 

A-1 Piekary Śląskie – Maciejów

 

Decyzja Lokalizacyjna: 27.09.2005 r.

Decyzja Środowiskowa: 12.02.2008 r.

Pozwolenie na Budowę: 12.06.2009 r.

Podpisanie umowy: 16.06.2009 r.

Projektant: TRANSPROJEKT KRAKÓW

Wykonawca: DRAGADOS S.A.

Nadzór Inwestorski: ARCADIS Sp. z o.o / MottMcDonald Limited

Przekazanie placu budowy: 24.06.2009 r.

Rozpoczęcie robót: 8.07.2009 r.

 

            W ramach kontraktu powstał odcinek autostrady o długości 20,103 km o dwóch dwupasowych jezdniach wraz z pasem rozdziału. Wybudowane zostaną trzy dwupoziomowe, bezkolizyjne węzły drogowe: węzeł „Bytom”, węzeł „Wieszowa”, węzeł „Czekanów” oraz jedna para MOPów (Miejsc Obsługi Podróżnych) II i III kategorii w Wieszowej. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną autostradą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych budowę dróg dojazdowych. Inwestycja obejmuje również budowę 31 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady: mostów, wiaduktów, estakady, przejść dla zwierzyny, przejazdów gospodarczych oraz niezwykle istotnych przepustów pod autostradą dostosowanych do migracji małych i średnich zwierząt.

Celem dostosowania odcinka autostrady do pobierania w przyszłości opłat za przejazd, wykonane zostały place pod Stacje Poboru Opłat (SPO) na węzłach.

            Dla nowej autostrady wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Przebudowane zostały wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z autostradą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).

Dbając o ochronę środowiska oprócz przejść dla zwierząt czy przepustów powstały także ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, nasadzone została zieleń izolacyjna i ochronna. Nie należy zapominać o stale pełnionym nadzorze środowiskowym i przyrodniczym tak z ramienia Wykonawcy jak i Nadzoru, w skład których wchodzą specjaliści hertpetolodzy, ornitolodzy, chiropterolodzy (odcinek autostrady przebiega przez tereny chronione objęte obszarem Natura 2000 ze względu na występowanie nietoperzy) i przyrodnicy.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na autostradzie: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome, osłony przeciwolśnieniowe.

W dniu 22 grudnia 2011 roku do ruchu została oddana południowa część kontraktu, tj. odcinek Wieszowa - Maciejów.

 

W dniu 1 czerwca 2012 roku do ruchu została oddana północna część kontraktu, tj. odcinek Piekary Śląskie - Wieszowa.

Prace na odcinku Piekary Śląskie – Zabrze Północ (Wieszowa) prowadzone będą do 28 września 2012 roku, mimo oddania do ruchu terasy zasadniczej autostrady. Koniecznym jest wykonanie wszystkich łącznic na węźle „Bytom” oraz robót wykończeniowych wokół trasy A-1.

 

Kategoria drogi: A

Prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 3,75 m

Szerokość pasa awaryjnego: 3m


Nasypy: 2 mln m3 (trasa główna)

Wykopy: 1,5 mln m3