A1 Świerklany - Gorzyczki


A-1 Świerklany – Gorzyczki

Decyzja Lokalizacyjna: 3.04.2003 r.

Decyzja Środowiskowa: 14.12.2006 r.

Pozwolenie na Budowę: 06.08.2007 r.

Podpisanie umowy: 18.10.2007 r./ 1.10.2010 r.

Projektant: COMPLEX POJEKT Sp. z o.o./MGGP

Wykonawca: ALPINE

 

Nadzór Inwestorski: JACOBS POLSKA Sp. z o.o./LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.

Przekazanie placu budowy: 8.11.2007 r./8.10.2010 r.

Rozpoczęcie robót: 16.11.2007 r./15.10.2010 r.

 

Liczący ponad 18 km odcinek autostrady A-1 składa się z dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu oddzielonych na stałe pasem rozdziału. Kontrakt przewiduje wybudowanie dwóch dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych: węzeł „Mszana” na skrzyżowaniu z DW 933, węzeł „Gorzyce” będący ostatnim na autostradzie A-1 węzłem w Polsce. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną autostradą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - drogi dojazdowe. Inwestycja objęła również budowę 32 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady: mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych.

 

Celem dostosowania odcinka autostrady do pobierania w przyszłości opłat za przejazd, zaplanowano wykonanie placów pod Stacje Poboru Opłat (SPO) na węzłach jak i Plac Poboru Opłat „Godów” w ciągu autostrady.

Dla nowego odcinka autostrady zaprojektowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Zostaną przebudowane wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z autostradą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne). Powstaną ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, zieleń izolacyjna i ochronna, a także obiekty przystosowane do migracji zwierząt. Nie należy zapominać o stale pełnionym nadzorze środowiskowym i przyrodniczym tak z ramienia Wykonawcy jak i Nadzoru, w skład których wchodzą specjaliści hertpetolodzy, ornitolodzy i przyrodnicy.

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na autostradzie: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie.

 

Budowa tego odcinak autostrady została wstrzymana w grudniu 2009 roku na skutek notorycznego uchylania się Wykonawcy od realizowania budowy zgodnie z harmonogramem. Opóźnienie wynosiło kilka miesięcy; w grudniu 2009 roku powinno sięgać 85%, a wynosiło zaledwie 50%. Wykonawca został usunięty z placu budowy na kilka miesięcy, które były niezbędne dla ponownego przeprowadzenia całej procedury przetargowej, aby wznowić prace w październiku 2010 roku.

 

W październiku 2010 roku wyłoniony został w postępowaniu przetargowym wykonawca Kontaktu ALPINE BAU GmbH Austria.

 

Od 30 listopada 2012 r. kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać z autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki. Między węzłami „Świerklany” i „Mszana” wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi nr 932, 930 i 933, natomiast od węzła „Mszana” ruch odbywa się po autostradzie A-1 prowadzącej do granicy państwa i dalej na południe Europy.

 

GDDKiA oświadczeniem z dnia 25.05.2013 r. odstąpiła od Umowy na kontynuację budowy autostrady A-1 na odcinku od węzła Świerklany do gr. państwa z Republika Czeską w Gorzyczkach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe stało się konieczne, ponieważ pomimo podejmowania przez Zamawiającego szeregu działań mających pomóc Alpine Bau w ukończeniu Kontraktu, Alpine Bau swoją postawą jednoznacznie wskazała na brak faktycznego zamiaru wykonania prac na obiekcie mostowym na węźle w Mszanie objętych Programem Naprawczym, nakazanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Decyzja nr 57/12 z dnia 30 maja 2012 r.), a w konsekwencji dokończenia realizacji całej inwestycji.

 

 W dniu 26.06.2013 r. GDDKiA podpisała umowę na naprawę obiektów MA532 i MD532.1 usytuowanych na węźle Mszana. Wykonawcą robót zostało, wyłonione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., INTERCOR z Zawiercia.

 

A1 otwarta, aż do granicy z Czechami! Ostatni, ponad 7,2-km odcinek autostrady A1 wraz z mostem autostradowym i drogowym w Mszanie został w piątek, 23 maja br. udostępniony dla kierowców.

 

Oddany do ruchu odcinek Świerklany - Mszana to 7,2 km połączenie, które stanowiło brakujący fragment autostrady A1 od lotniska w Pyrzowicach do granicy z Czechami w Gorzyczkach, gdzie łączy się z czeską autostradą D1. Dzięki największemu w Polsce węzłowi autostradowemu w Gliwicach, w którym krzyżują się główne arterie drogowe powstały doskonałe możliwości logistyczne dla wszystkich kierowców i stanowi idealne połączenia stolicy górnego śląska, poprzez autostradę A4 i A1, z południem i północą kraju.

 

Przejazd autostradą A1 z Pyrzowic do granic państwa został skrócony nawet o 30 minut. Odcinek ten będzie można teraz pokonać w około 40 minut. Nowo oddany odcinek autostrady pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z kilkunastu pobliskich miejscowości, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo podróżujących na południe i z południa Europy.

 

Autostrada A1 stanowi fragment międzynarodowej trasy E75, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T), biegnącej z Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji. W Polsce prowadzi południkowo – na północy od trójmiejskich portów morskich w Gdańsku i Gdyni, poprzez środek kraju, Śląsk, do granicy z Czechami.

 

Podstawowe informacje o moście w Mszanie

Most MA532 w Mszanie ma 402,5 m długości i miejscami nawet 44,7 m szerokości. Obiekt umiejscowiony jest nad potokiem Kolejówka. Połączony jest z drogą wojewódzką DW933 mostem drogowym MD532.1 stanowiącym zjazd z Autostrady. Obiekt MA532 jest mostem o konstrukcji typu extradosed, której charakterystycznym elementem są trzy pylony o wysokości o wysokości 15,1 metra

 

Podstawowe parametry otwartego odcinka Świerklany-Mszana:

Długość odcinka: 7,2 km

Kategoria drogi: A

Kategoria ruchu: KR6

Jezdnia: 2 jezdnie o 2 pasach ruchu każda (3,75m)

Obiekty inżynierskie: 32 szt. Węzły (typu trąbka): - „Mszana” z DW 933, - „Gorzyce” z drogą powiatową

- 2 Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP III Mszana Północ i MOP III Mszana Południe

Kategoria drogi: A

Prędkość projektowa: Vp = 120 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 2 x 3,75 m

Szerokość pasa awaryjnego: 3m

 

W ramach inwestycji wybudowano również:

11 kompletów zespołów urządzeń oczyszczających dla wód 21 km kanalizacji deszczowej

11,2 km rowów opaskowych

6,4 km rowów melioracyjnych Wykonano ekrany akustyczne o łącznej długości 17,4 km w tym:

20 035 m2 ekranów akustycznych typu „zielona ściana”

7 947 m2 przezroczystych akrylowych ekranów akustycznych

2,7mln m3 nasypów

4,9 mln m3 wykopw:

 

Mosty w Mszanie – podstawowe informacje techniczne (MA 532 i MD 532.1):

Ogólne informacje dotyczące obiektów:

Powierzchnia nawierzchni obiektów: łączna 13 500 m2

Powierzchnie chodników: 3 680 m2

Długości barier: zwykłe: 1320 m, wzmocnione: 425 m

Beton ok: 22 333 m3

Stal ok: 4 360 000 kg

Dewiatory: 773 szt. o łącznej masie 342 ton

Kotwy 2057 szt. o łącznej długości 2363 mb

Kable podpinające 22 linowe (wanty) – 96 szt. o łącznej długości 4581 mb

Kable zewnętrzne dolne 19 linowe- 84 szt.; o łącznej długości 6978,36 mb