S1/S69 Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej


 

S-1/S-69 Północno-Wschodnia Obwodowa Bielska-Białej

 

Decyzja Lokalizacyjna: 28.10.2008 r. dla odcinka „Komorowice” – „Rosta”, 21.10.2004 r. dla odcinka „Rosta” – „Krakowska”, 15.02.2006 r. dla odcinka „Krakowska” – „Mikuszowice”

Decyzja Środowiskowa: 15.01.2008 r. dla odcinka „Komorowice”- „Rosta”, 26.11.2007 r. dla odcinka „Rosta” – „Mikuszowice”

Pozwolenie na Budowę: 5.05.2009 r. dla odcinka „Komorowice” – „Rosta”, 3.07.2008 r. dla odcinka „Rosta” – „Mikuszowice”

Podpisanie umowy: 22.10.2008 r.

Projektant: MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

Wykonawca: konsorcjum firm HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Nadzór Inwestorski: WS ATKINS – POLSKA Sp. z o.o.

Przekazanie placu budowy: 29.10.2008 r.

Rozpoczęcie robót: 12.11.2008 r.

 

Budowa Obwodnicy miasta Bielsko-Biała była budową skomplikowaną, bo prowadzoną w mieście i na jego obrzeżach. Część inwestycji to podniesienie do parametrów drogi ekspresowej byłej drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej, pozostała część to zupełnie nowy przebieg drogi. Odcinek drogi podniesiony do wyższych paramentów liczy 2,8 km, pozostały odcinek 9,1 km. Obwodnica ma dwa pasy ruchu na każdej z jezdni wraz z pasem awaryjnym. W ramach kontraktu powstały 3 nowe węzły: „Rosta”, „Krakowska”, „Mikuszowice”, a jeden węzeł - „Komorowice”- został wyremontowany.

Na odcinku podnoszonym do parametrów drogi ekspresowej zlikwidowane zostały wszystkie skrzyżowania jednopoziomowe oraz zjazdy publiczne i indywidualne. W miejsce zlikwidowanych skrzyżowań z ul. Katowicką/ul. Węglową oraz ul. Daszyńskiego zbudowane wiadukty drogowe w ciągu drogi ekspresowej.
Obsługę przyległego terenu zapewniają istniejące i nowe drogi dojazdowe, powiązane z miejskim układem drogowo-ulicznym.

Dla odcinka przebiegającego w nowym śladzie, tj. S-69, zaprojektowano i zrealizowano budowę licznych obiektów inżynierskich, budowę węzłów i odcinków drogowych. Wykonawca miał za zadanie dbać o generowanie jak najmniejszych uciążliwości w zamieszkiwaniu podczas prowadzenia prac: minimalizować utrudnienia ruchowe w mieście, wyznaczać objazdy, sprzątać ulice, prowadzić roboty poza ciszą nocną.

Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną drogą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - drogi dojazdowe.

Inwestycja objęła budowę i przebudowę wielu obiektów inżynierskich: wiaduktów,  kładki dla pieszych, estakad, kładek technologicznych, murów oporowych, ściany oporowej, palisady, tunelu dla pieszych, przepustów.

Dla nowej drogi wykonano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Przebudowano wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z obwodnicą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).

Powstały ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, zieleń izolacyjna i ochronna, a także obiekty przystosowane do migracji zwierząt.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu to m.in. bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome.

           

Kategoria drogi: S

Prędkość projektowa: Vp = 80 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,5m

Nasypy: 0,85mln m3
Wykopy: 1,07 mln m3