S1 Bielsko-Biała - Cieszyn


 

S-1 Bielsko-Biała – Cieszyn

 

Kategoria drogi: S

Prędkość projektowa: Vp = 80 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 2 x 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,5m

Szerokość pasa dzielącego: 2 do 5 m

 

Odcinek Bielsko-Biała (węzeł „Komorowice”) – Jasienica

Długość: 11 km

Decyzja Lokalizacyjna: nie dotyczy

Decyzja Środowiskowa: nie dotyczy

Pozwolenie na Budowę: 20.01.2003 r.

Podpisanie umowy: 4.06.2003 r.

Projektant: BIURO PROEJKTOWE „PROFIL” WARSZAWA

Wykonawca: BUDIMEX DROMEX S.A.

Nadzór Inwestorski: SCETAUROUTE S.A.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2003 r.

Zakończenie robót: 27.10.2006 r.

 

            W ramach kontraktu dostosowano 11 km jezdni dwupasowej do parametrów drogi ekspresowej, wybudowano 22 obiekty inżynierskie w tym 3 węzły drogowe: „Stare Bielsko”, „Wapienica”, „Jasienica”. Wybudowano i przełożona ok. 10 km dróg dojazdowych do pól i posesji oraz urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany akustyczne, separatory i podczyszczanie.

 

Odcinek Obwodnica Grodźca Śląskiego

Długość: 4,9 km

Decyzja Lokalizacyjna: nie dotyczy

Decyzja Środowiskowa: nie dotyczy

Pozwolenie na Budowę: 21.07.2004 r.

Podpisanie umowy: 15.11.2004 r.

Projektant: BIURO PROEJKTOWE „PROFIL” WARSZAWA

Wykonawca: SKANSKA S.A.

Nadzór Inwestorski: SCETAUROUTE S.A.

Przekazanie placu budowy: 26.11.2006 r.

Zakończenie robót: 27.11.2006 r.

 

            W ramach kontraktu wybudowano drogę ekspresową o długości 4,9 km wraz z 7 obiektami inżynierskimi, w tym 2 estakady: 2 x 230 mb i 2 x 144 mb oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, podczyszczanie wód deszczowych.

 

Odcinek Obwodnica Skoczowa

Długość: 5,4 km

Decyzja Lokalizacyjna: nie dotyczy

Decyzja Środowiskowa: nie dotyczy

Pozwolenie na Budowę: 20.01.2003 r.

Podpisanie umowy: 4.06.2003 r./7.11.2006 r

Projektant: BIURO PROEJKTOWE „PROFIL” WARSZAWA

Wykonawca: konsorcjum firm PRInż S.A. i HYDROBUDOWA 6

Realizacja robót niedokończonych (Wykonawca): konsorcjum firm DRAGADOS / POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

Nadzór Inwestorski: SCETAUROUTE S.A.

Przekazanie placu budowy: 11.06.2003 r. / 14.11.2006 r.

Zakończenie robót: 20.11.2007 r.

 

            W ramach kontraktu wybudowano 5,4 km drogi ekspresowej wraz z 11 obiektami inżynierskimi, w tym węzeł zespolony „Brenna – Harbutowice” oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, podczyszczanie wód opadowych. Wybudowano i przełożono 15 dróg powiatowych i gminnych

 

Odcinek Skoczów – Cieszyn (węzeł „Krasna”)

Długość: 6,7 km

Decyzja Lokalizacyjna: nie dotyczy

Decyzja Środowiskowa: nie dotyczy

Pozwolenie na Budowę: 25.04.2001 r.

Podpisanie umowy: 2.10.2002 r.

Projektant: BIURO PROEJKTOWE „PROFIL” WARSZAWA

Wykonawca: konsorcjum firm BUDIMEX DROMEX S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A.

Nadzór Inwestorski: SCETAUROUTE S.A.

Przekazanie placu budowy: 8.10.2002 r.

Zakończenie robót: 29.09.2005 r.

 

            W ramach kontraktu wybudowano 6,7 km drogi ekspresowej S-1 wraz z 7 obiektami inżynierskimi (w tym estakada w miejscowości Ogrodzona o długości 2 x 313 mb) oraz urządzenia ochrony środowiska w tym ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej i separatory. Wybudowano i przełożono 10 dróg lokalnych i dojazdowych do pól i posesji o łącznej długości 6,5 km.

 

Odcinek Cieszyn (węzeł „Krasna”) – Cieszyn (granica państwa)

Długość: 5,8 km

Decyzja Lokalizacyjna: nie dotyczy

Decyzja Środowiskowa: nie dotyczy

Pozwolenie na Budowę: 24.05.2005 r.

Podpisanie umowy: 2.10.2006 r.

Projektant: BIURO PROJEKTOWE „PROFIL” WARSZAWA

Wykonawca: konsorcjum firm BILFINGER BERGER Sp. z o.o. (lider), WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.

Nadzór Inwestorski: INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.

Przekazanie placu budowy: 12.10.2006 r.

Zakończenie robót: 23.09.2007 r.