S6 węzeł Karczemki


S6 Obwodnica Trójmiasta węzeł Gdańsk Karczemki

 

 

Największy węzeł drogowy na północy Polski

Rozbudowa węzła Karczemki na drodze ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta

 

       Węzeł Karczemki jest największym węzłem drogowym w północnej Polsce. Dzięki niemu został odblokowany główny wylot z Gdańska w kierunku Kaszub. Ponadto zapewnia on płynne połączenie centrum miasta z Obwodnicą Trójmiasta, gdzie wszystkie relacje odbywają się w sposób bezkolizyjny.

       Zakończona inwestycja stanowi połączenie drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta z drogą krajową nr 7 i Al. Armii Krajowej, która prowadzi w stronę centrum Gdańska. Węzeł Karczemki jest węzłem zespolonym. Zawiera dwa wielopoziomowe skrzyżowania drogowe: zasadnicze na przecięciu z Al. Armii Krajowej (Trasa W-Z) i drugie, mniejsze przy wjeździe/zjeździe do centrum handlowego.

       Węzeł Karczemki zapewnia szybkie i bezkolizyjne połączenie lotniska Rębiechowo oraz Obwodnicy Trójmiasta z centrum Gdańska, poprzez ostatni etap rozbudowy trasy W-Z. Z symulacji ruchu wynika jednoznacznie, że wjazd na S6 Obwodnicę Trójmiasta będzie się odbywał bez żadnych utrudnień nawet dla ruchu prognozowanego na rok 2025. Poprzez zdecydowaną poprawę swobody ruchu zmniejszy się ilość wypadków oraz zdarzeń drogowych. Jednocześnie zmniejszy się zużycie paliwa i emisja spalin do środowiska.

       W ramach rozbudowy węzeł Karczemki otrzymał kształt pełnej koniczyny. Powstanie jedenaście wiaduktów, przepust i kładka dla pieszych, a na Obwodnicy Trójmiasta dobudowany zostanie trzeci pas ruchu na odcinku ok. 3,5 km dla obu jezdni. Kierowcy jadący z Gdyni do centrum Gdańska doceniają łącznicę półbezpośrednią - drogę, którą bezkolizyjnie zjeżdżają z S6 Obwodnicy Trójmiasta i płynnie wjeżdżają na Trasę W-Z.

       Łączna długość zbudowanych dróg to 13,9 km, w tym: 3,4 km Obwodnica Trójmiasta i 10,5 km to łącznice i drogi zbiorcze.

       Podczas przebudowy obiektów inżynierskich uwzględniono założenia dotyczące planowanej budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – odpowiednią rozpiętość wiaduktów i skrajnię obiektów. Ponadto na węźle wykonano elementy infrastruktury sieci teletechnicznej związanych z budową Systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem TRISTAR, który ma zrewolucjonizować poruszanie się po Aglomeracji Trójmiejskiej.

Inwestycja jest przyjazna środowisku, ponieważ spowodowała usprawnienie systemu komunikacyjnego, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie zużycia paliwa, emisji spalin i zanieczyszczeń do środowiska. Ponadto na węźle zbudowano szereg elementów ekologicznych – pasy zieleni, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

 

Koszt inwestycji: 267 391 884,22 zł (w tym 36 403 776,49 zł środki Auchan) Krajowy Fundusz Drogowy i współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko kwotą 173 932 648,46 zł;

 

Inwestor:        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Wykonawca:   Budimex SA

Nadzór:              Polski Rejestr Statków SA

Projektant:      Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

  

Kalendarium:

 

10.11.2006 r. – podpisanie umowy na projekty: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy z Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o.

14.09.2009 r. - wydana przez wojewodę pomorskiego decyzja zgody na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID)

12.03.2010 r. – podpisanie umowy między GDDKiA Oddział w Gdańsku a Budimex SA

23.03.2010 r. – przekazanie wykonawcy placu budowy

10.09.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

15.05.2012 r. – zakończenie inwestycji