S7 Południowa Obwodnica Gdańska (Straszyn - Koszwały)


- droga w użytkowaniu,

- dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 18 km, stanowi początek drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Gdańsk Południe - węzeł Żuławy Zachód,

- lata budowy: 2009-2012.