A2 granica woj. łódzkiego – w. Konotopa
Autostrada A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Warszawy (Konotopa) km 411+465.80 ÷ km 456+239.67

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: w budowie

Odcinek E: 23.05.2012r. oddany do ruchu

Odcinek D: 27.05.2012r. oddany do ruchu

Odcinek C: 06.06.2012r. oddany do ruchu. W związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej odcinek C został przekazany warunkowo do użytku 6 czerwca - umożliwiła to specustawa. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Po zakończeniu "EURO 2012" prace zgodnie z zapisami kontraktu będą kontynuowane do połowy października.

Stan przygotowania i realizacji na dzień 19.09.2012r.

Zarządzanie kontraktem na projekt i budowę autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót: konsorcjum firm: DHV Polska / Arcadis Sp. z o.o. / Egis Poland Sp. z o.o.

Wykonawcy (projekt i budowa) oraz wartość poszczególnych kontraktów w granicach województwa mazowieckiego:

 • Odcinek „C" o długości 20 km, kontrakt o wartości 534,5 mln zł zawarty z konsorcjum firm: Dolnośląskie Surowce Skalne S.A./ BÖGL a KRÝSL POLSKA Sp. z o.o. / BÖGL a KRÝSL
 •  Odcinek „D" o długości 17,6 km, kontrakt o wartości 643,8 mln zł zawarty z konsorcjum firm: Strabag Sp z o.o. / MOTA+ENGIL Polska SA / Mota - Engel Engenharia e Construcao SA
 • Odcinek „E" o długości 7,1 km, kontrakt o wartości 425,5 mln zł zawarty z konsorcjum firm: BUDIMEX-DROMEX SA - Lider / FERROVIAL AGROMAN SA - Partner

Wykonawca wycinki drzew i krzewów znajdujących się w projektowanym pasie autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa) km 411+465,80 ÷ 456+239,67: Limba Paweł Wolski

Nadzór inwestorski nad wykonaniem wycinki drzew i krzewów znajdujących się w projektowanym pasie autostrady A2 na odcinku: granica województwa łódzkiego - Warszawa (Konotopa): Safege S.A.

Planowane lata realizacji inwestycji: 10.2009r. - 06.2012r. - odc.C 10.2012r

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat żyrardowski (gmina Wiskitki), powiat grodziski (gmina Baranów, gmina Jaktorów, miasto Grodzisk Mazowiecki, miasto Milanówek), powiat pruszkowski (miasto i gmina Brwinów, miasto Pruszków, miasto Piastów), powiat Warszawski - Zachodni (miasto i gmina Ożarów Mazowiecki)

Długość: ok. 44,7 km

 

Opis inwestycji

Podział na odcinki

Autostrada A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Warszawy (węzeł Konotopa) stanowi część większego zadania inwestycyjnego obejmującego realizację A2 na odcinku Stryków - Konotopa w systemie Projektuj i Buduj. Zadanie to składa się z pięciu odcinków (A / B / C / D / E).

W granicach województwa mazowieckiego zlokalizowane są trzy odcinki (C / D / E):

 • Odcinek C ma swój początek w km 411+465.80 (granica woj. łódzkiego mazowieckiego), koniec opracowania znajduje się w km 431+500 
 • Odcinek D ma swój początek w km 431+500, koniec opracowania znajduje się w km 449+100
 • Odcinek E ma swój początek w km 449+100, koniec opracowania znajduje się na węźle „Konotopa" (włączając węzeł) w km 456+239,67 - w miejscu gdzie autostrada A-2 rozdziela się na Południową Obwodnicę Warszawy i Trasę Armii Krajowej S-8 

Pas technologiczny

 Na całej długości autostrady po obu jej stronach wykonany zostanie pas technologiczny. Pas ten służyć będzie służbom utrzymującym autostradę (pielęgnacja, strzyżenie zielni, konserwacja urządzeń odwadniających, itp.) oraz służbom ratowniczym, jako dojazd awaryjny. Szerokość pasa technologicznego wynosić będzie 5 m, w tym 3m części utwardzonej.

 

Opis inwestycji z podziałem na odcinki: C, D i E

Poniżej przedstawiono opis planowanej inwestycji w granicach województwa mazowieckiego z podziałem na trzy odcinki.

 

ODCINEK C: Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500

Długość odcinka: 20,03 km

Parametry techniczne drogi:

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • budowa nowej autostrady o dł. 20 km
 • budowa węzła autostradowego „Żyrardów" (wcześniejsza nazwa „Wiskitki") (km 419+500) - węzeł typu „trąbka"
 • budowa 2 miejsc obsługi Podróżnych (MOP): „Baranów" (427+100) i „Baranów" (427+350) bez obiektów kubaturowych
 • budowa stacji poboru opłat (SPO) „Żyrardów" (wcześniejsza nazwa „Wiskitki") (km 419+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenie akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

ODCINEK D: Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100

Długość odcinka: 17,6 km

Parametry techniczne drogi:

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych
robót budowlanych:

 • budowa nowej autostrady o dł. 17,6 km
 • budowa węzła autostradowego „Grodzisk Mazowiecki" (wcześniejsza nazwa „Tłuste") (km 438+500) - węzeł typu „trąbka"
 • budowa 2 miejsc obsługi pasażerów (MOP): „Brwinów" (km 443+230) i „Brwinów" (km 443+350) bez obiektów kubaturowych
 • budowa placu poboru opłat (PPO) „Pruszków" (km 446+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • budowa stacji poboru opłat (SPO) „Grodzisk Mazowiecki" (wcześniejsza nazwa „Tłuste") (km 438+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego


ODCINEK E: Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67

Długość odcinka: 7,14 km

Parametry techniczne drogi:

Odcinek od km 449+100 do węzła „Pruszków" - ok 5 km

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

 

Odcinek od węzła „Pruszków" do km 454+250

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (3 x 3,50) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 12,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
 • Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

 

Odcinek od km 454+250 do km 456+239,67

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (4 x 3,50) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 5,00 m
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba
 • lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
 • Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • budowa nowej autostrady o dł. 7 km
 • budowa dwóch węzłów autostradowych „Pruszków" (km 450+750) i „Konotopa" (km 455+500)
 • budowa obwodu utrzymania autostrady (OUA) „Pruszków" (km 450+850)
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne i antywibracyjne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń sieci infrastruktury pod- i nadziemnej (m in. urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczegółowe informacje dotyczące postępu prac na budowie A2 Stryków - Konotopa, można uzyskać na stronie internetowej projektu, aktualizowanej przez Biuro Inżyniera Kontraktu