A2 w. Kałuszun (Ryczołek) - Groszki
Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła Kałuszyn (Ryczołek) do obwodnicy Siedlec

Inwestycja został podzielona na następujące odcinki:

2. Odc. Kałuszyn (Ryczołek) –Siedlce

2a Kałuszyn (Ryczołek) – Groszki

2b Groszki – Gręzów

2c Gręzów – Siedlce Zachód

 

 

2a Kałuszyn (Ryczołek) – Groszki

długość: 12,06 km

obecny etap: w realizacji

wartość projektu: 599 036 544,80 zł.05.03.2020 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie Projektuj i Buduj dla odcinka od węzła Kałuszyn (Ryczołek) do węzła Groszki.

Wykonawca – PUT Intercor Sp. z o.o., wartość kontraktu – 499 759 123,99  zł.
 

Opis inwestycji:

Przebieg: od węzła Kałuszyn (Ryczołek) stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km ok. 524+005 do węzła Groszki (z węzłem) w km ok. 536+065.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: lokalizacja na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie:

•        mińskim,

•        węgrowskim,

na obszarze gmin:

•        Kałuszyn,

•        Mrozy,

•        Grębków,

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: dostęp do autostrady A2 możliwy będzie za pośrednictwem węzłów:

•        Kałuszyn

•        Groszki

Parametry techniczne:

•        klasa techniczna drogi - A

•        prędkość projektowa - 120 km/h

•        kategoria ruchu - KR7

•        nośność nawierzchni - 115 kN/oś

•        szerokość jezdni - 7,50 m (2x3,75 m), docelowo 11,25 m (3 x 3,75 m),

•        szerokość pasów awaryjnych –2x3,0 m,

•        szerokość poboczy gruntowych - min. 2x1,25 m,

•        szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - ok.12,50m(11,50m +2x0,50m), docelowo 5,00 m, (4,00 m+2x0,50),

•        szerokość opasek- 2x0,5 m,

•        pochylenie podłużne - max.dopuszczalne:4%,

•        pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%,

•        minimalna szerokość dna rowu (trapezowego) - 0,40m,

•        skrajnia pionowa - 5,0m

Obiekty inżynierskie:

•        wiadukty drogowe: WD-12, WD-13, WD-14, WD-15, WD-16A, WD-18, WD-20

•        wiadukty autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi: WA-17, WA-19

•        mosty nad rzekami: MA+PZŚ14A, MD+PP-17A, MA+PP-18, MD+PP-18A

•        przejścia dla zwierząt małych, średnich i dużych:

•        przepusty drogowe i ekologiczne (w tym dla płazów) pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami: PP-13, PP-14, PP-15, PP-16, PP-16A, PP-16B, PP-17, PP-17B, PP-17C, PP-19, PP-20

Urządzenia ochrony środowiska

•        Ekrany akustyczne ,

•        Pasy zieleni izolacyjnej,

•        Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne,

•        Samodzielne przejścia dla małych zwierząt: PZM 3E, PZM 3F, PZM – 5A

•        Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt: PZŚ-13A, PZŚ-15A, PZŚ-18A, PZŚ-19

•        Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt: PZD-16, PZD-16C, PZD-16B,

•        Przejścia dla zwierząt zintegrowane z obiektami mostowymi: MA+PZŚ14A, MD+PP-17A, MA+PP-18, MD+PP-18A